CNV Jongeren’s Vera bezoekt ITUC-congres in Nigeria

Vera de Man, bestuurscommissielid van CNV Jongeren, vertelt over haar ervaringen in Nigeria. Ze reisde voor CNV Internationaal naar Nigeria, om mee te werken aan een event over youth employability tijdens het congres van de Internationale Vakbondsorganisatie ITUC-Africa. Tijdens dit vierjaarlijkse congres eind november lag de focus op samenwerking binnen de beweging, de plannen voor de komende jaren om op te komen voor de belangen van werkenden in Afrika en jeugdinzetbaarheid.

Solidariteit voor iedereen, want samenwerking maakt ons sterk!  Vera: “Elke pauze werd deze tekst gezongen waardoor die de hele dag in mijn hoofd zat. Tegelijk gaf dat wel een goed beeld van waar het congres over ging: de samenwerking tussen Afrikaanse vakbonden om zo goed mogelijk de belangen van werkenden te behartigen.”

Jonge werknemers aan het woord

Aandacht voor de positie van werknemers is van groot belang, zeker als het gaat om de positie van jongeren op de arbeidsmarkt. Jeugdinzetbaarheid is een belangrijk thema voor (jonge) vakbondsleiders in Afrika. “Ongeveer 70% van de Afrikaanse beroepsbevolking bestaat uit jongeren tussen de 15 en 25 jaar,” vertelt Vera. “Veel van deze jongeren werken in de informele economie waar ze lange dagen maken tegen een laag en onzeker loon. In vergelijking met de formele sector hebben ze niet dezelfde rechten en bouwen ze geen pensioen op.”

Voorafgaand aan het congres vond een tweedaags side-event plaats, omtrent youth employability in Afrika. Een groot aantal jonge vakbondsleiders was bijeengekomen om hun ervaringen te delen. Vera: “Opvallend vond ik de positieve instelling van de jongeren. Om een jonge vakbondsleider uit Tsjaad te citeren: “Banen in de formele sector zijn op het moment nauwelijks beschikbaar. We moeten niet gaan wachten tot het systeem verandert maar zelf in actie komen. Jonge mensen laten beseffen dat er actie nodig is.”

“Ongeveer 70% van de Afrikaanse beroepsbevolking bestaat uit jongeren tussen de 15 en 25 jaar.” – Vera de Man

CNV Jongeren als inspiratie

Tijdens het event gaf Vera een presentatie over de manier waarop CNV Jongeren is georganiseerd en hoe zij zich positioneren in de lobby. “In Nederland willen we de belangen van jonge werknemers op de kaart zetten, maar ik ben blij dat de drang en bereidheid  van CNV om verandering te brengen zich niet tot binnen de Nederlandse grenzen beperkt.” Vera vertelde in Nigeria onder meer over de structuur van CNV Jongeren, de Bestuurscommissie en de verschillende lobby-strategieën.

De presentatie bleek vele aanwezigen te inspireren.  “Bij CNV Jongeren is het mogelijk dat studenten lid worden van een vakbond. Dit was voor veel jongeren een eyeopener, omdat in Afrika vaak de overtuiging heerst dat een vakbond enkel voor werknemers bestemd is. Ik benadrukte dat vakbonden juist voor studenten van toegevoegde waarde kunnen zijn, omdat zij zich zo meer bewust worden van hun rechten en mogelijkheden voordat ze de arbeidsmarkt op gaan. Later kreeg ik terug dat de aanwezigen hier ook echt mee aan de slag willen gaan.”

Ook het belang van coalities en het samenwerken met partijen die het jongerenbelang vertegenwoordigen werd benadrukt. Vera: “Ik gaf als voorbeeld ons bezoek aan de minister-president in het Catshuis dit jaar, samen met Coalitie Y. Dit verbaasde veel aanwezigen; dat politici en media in Nederland er zo voor openstaan om de stem van jongeren te laten horen en dat je dit onder meer kunt bereiken door samen te werken met andere organisaties die dezelfde belangen hebben.”

“De toekomstige wereldwijde beroepsbevolking zal voor 33% bestaan uit Afrikaanse jongeren.” – Samuel Olonjuwon, regionaal directeur ILO

Jeugdinzetbaarheid op de agenda in de jaren 20

Tijdens het ITUC-congres stonden vervolgens alle jongeren van het side-event op het podium. Het congres bestond uit twee dagen, waarvan de resoluties rondom verschillende thema’s op de laatste dag werden ingestemd. “Jeugdinzetbaarheid moest een belangrijke plek op de ITUC-agenda krijgen; hier hadden we flink voor gelobbyd,” vertelt Vera. “En met succes! Jayne Njoki, de voorzitter van ITUC-Africa Youth Committee uit Kenia presenteerde de aanbevelingen die door het congres zijn aangenomen: dat fatsoenlijk werk voor jongeren een mensrecht is en dat youth employability een businesscase is omdat jonge medewerkers zorgen voor vernieuwing.  De afspraak is dat vanaf nu in de besturen van ITUC-Africa jongeren voor minimaal 30% vertegenwoordigd zijn.” Een geweldige start van de jaren twintig, want deze aanbevelingen zijn vervolgens verwerkt in het 4-jarenplan van ITUC-Africa dat werd aangenomen.

Vol vertrouwen samenwerken in de toekomst

Afrikaanse jongeren die vol vertrouwen samenwerken aan hun strategie en de komende jaren een echte verandering zien in hun positie op de arbeidsmarkt, dat is de hoop van Vera. “Stapje voor stapje wordt er in deze landen gebouwd aan de toekomst van jongeren. Ik ben echt blij om te zien dat CNV Internationaal goede, structurele partnerschappen heeft ontwikkeld met vakbonden in verschillende landen. Vakbondsleiders uit Benin en Niger maken zich echt hard om de positie van jongeren te versterken en te zorgen dat ze in verschillende commissies vertegenwoordigd zijn. Er blijft nog een hoop te doen als het gaat om de positie van jongeren op de Afrikaanse arbeidsmarkt, maar er worden zeker stappen gezet!”

Vis bij de koffie

Vera maakte overigens niet alleen kennis met inspirerende collega’s maar tegelijkertijd ook met de Afrikaanse cultuur. “Zo werd ik verrast door de spontane koffiepauze midden in mijn presentatie, omdat de techniek er ineens mee ophield,” lacht ze. “Toch kwam dit niet geheel als een verrassing, omdat de stroom al drie keer was uitgevallen die ochtend. Iedereen blijft dan overigens heel ontspannen! Samen met de vis die ze serveren bij de koffie en de dansfeestjes bij het hotel was het een geweldige Afrikaanse experience.”

Het werk van Vera zit er nog niet op. Via een WhatsApp-groep houden jongeren uit verschillende landen onderling contact. “Er wordt veel gekletst in verschillende talen, maar ook om advies gevraagd. Of er worden plannen gedeeld.” Vera hoopt dat er in de toekomst nog meer samenwerking zal ontstaan tussen CNV Jongeren en de organisaties wereldwijd. “Hoe precies, dat moeten we nog onderzoeken, maar als Europees land moeten we zeker laten zien dat wij ons ook zorgen maken over jeugdwerkloosheid en een bijdrage leveren waar dat mogelijk is. Ik ben in ieder geval erg enthousiast!”

Wil jij je – net zoals Vera – inzetten voor de positie van jongeren? Meld je dan aan voor een van onze werkgroepen!