CNV Jongeren: verplichten studiebijsluiter mbo goede stap

Vandaag heeft de Tweede Kamer voor de motie van de partijen VVD, GroenLinks en D66 gestemd om in het mbo de studiebijsluiter verplicht te stellen. Deze motie, met als doel een vergelijkbare en goed vindbare studiebijsluiter te hanteren bij voorlichting van mbo-opleidingen, kon rekenen op steun in de Tweede Kamer. “Het verplichten van de studiebijsluiter in het mbo is een goede stap in het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Jongeren kiezen nog te vaak voor opleidingen met onvoldoende kennis over hun kansen op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk om mbo-studenten zo volledig en goed mogelijk te informeren over de opleidingsmogelijkheden, stagemogelijkheden en baankansen. Het verplichten van de studiebijsluiter in het mbo vergroot de kans op het maken van een bewuste studiekeuze”, aldus CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski.

CNV Jongeren is één van de initiatiefnemers en zet zich al langere tijd in voor het verplichtstellen van de studiebijsluiter. CNV Jongeren is voorstander om scholen verplicht gebruik te laten maken van het bestaande initiatief Studie in Cijfers, een instrument dat is ontwikkeld door Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB). Met Studie in Cijfers krijgen aanstaande studenten niet alleen een beeld over de baankansen, maar ook informatie over de studententevredenheid en stagemogelijkheden.

Lees hier een eerder persbericht van CNV Jongeren en JOB over de informatievoorziening van mbo-instelling over de baankansen van opleidingen.