CNV Jongeren: verheugd dat wetsvoorstel verhoging rente studielening is ingetrokken

CNV Jongeren is verheugd dat minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft besloten haar wetsvoorstel in te trekken voor het verhogen van de rente op de studielening. Vorige week dinsdag vergaderde de Eerste Kamer over het kabinetsvoorstel om de rente op de studieschuld te koppelen aan de 10-jaarsrente. Met dit voorstel zouden studenten ruim vijfduizend euro meer moeten aflossen. Reden voor de minister van OCW om het wetsvoorstel in te trekken, is de druk vanuit jongerenorganisaties en de kritiek van de sentoren.

CNV Jongeren pleitte al langer tegen dit voorstel. CNV Jongeren onderschreef in maart een brandbrief aan minister Van Engelshoven en verzamelden samen met GroenLinks en andere jongerenorganisaties ruim 112-duizend handtekeningen tijdens de petitie tegen de renteverhoging op studieschulden. Met het terugtrekken van het voorstel hoopt CNV Jongeren dat er nu kan worden nagedacht over het verbeteren van het leenstelsel. Hierbij moet de toegankelijkheid en betaalbaarheid van het onderwijs, de kansen op persoonlijke ontwikkeling en het tegengaan van druk op studenten centraal staan.