CNV Jongeren stuurt brief naar Tweede Kamer over invulling maatschappelijke diensttijd

CNV Jongeren stuurt brief naar Tweede Kamer over invulling maatschappelijke diensttijd

Vandaag bespreekt de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport de invulling van de maatschappelijke diensttijd. CNV Jongeren, de Nationale Jeugdraad (NJR), het ISO en JOB hebben hierover eerder deze week een brief gestuurd naar leden van de Tweede Kamer. In de brief vragen de jongerenorganisaties aandacht voor een aantal gezamenlijke uitgangspunten en zorgen die van belang zijn bij de uitwerking van de plannen. CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski: “CNV Jongeren is in principe positief over het invoeren van een vrijwillige maatschappelijke diensttijd, maar het succes valt of staat met een goede uitwerking. Voorkomen moet worden dat jongeren te maken krijgen met meer prestatiedruk, er geen verdringing is van banen en stageplekken en de kansenongelijkheid niet verder toeneemt. Het is van groot belang dat er voldoende aandacht is voor de huidige situatie van jongeren”.

lees hier de brief die is verzonden