CNV Jongeren steunt oproep organisaties aan kabinet: kort de lonen van arbeidsbeperkten niet

Vandaag publiceerde de Volkskrant het opinieartikel ‘Kort de lonen van arbeidsbeperkten niet’, waarin verschillende organisaties hun zorgen uiten over het voornemen van het kabinet om de loonkostensubsidie te vervangen voor loondispensatie. CNV Jongeren deelt deze zorgen en steunt de oproep van Cedris, VGN, VNG, Divosa, A&O fonds SBCM, Start Foundation, Universiteit Tilburg, IederIn, LCR, RvB Bartiméus, BKN, Social EntrerpriseNL en Albron.

CNV Jongeren heeft in haar eerste uitgebreide reactie op het regeerakkoord aangegeven tegen het voorstel te zijn om de loonkostensubsidie te vervangen voor loondispensatie.

Waarom voorstander van loonkostensubsidie?

CNV Jongeren heeft een sterke voorkeur voor loonkostensubsidie boven loondispensatie. Loonkostensubsidie geeft de doelgroep van mensen met een arbeidsbeperking de kans op een ‘echt’ loon en pensioenopbouw, zoals dat hoort bij volwaardige participatie door middel van werk. De werknemer wordt niet met onnodige bureaucratie belast zoals bij loondispensatie, die een extra drempel zou kunnen vormen voor de toegang tot werk. Bij loonkostensubsidie ligt de bureaucratie bij de werkgever, bij loondispensatie komt bij die bij de vaak kwetsbare doelgroep te liggen.

Dit komt de volwaardige participatie van deze groep niet ten goede, terwijl het kabinet juist daar op in zou moeten zetten. Daarnaast loopt er op dit moment een effectonderzoek loonkostensubsidie/loondispensatie bij het ministerie van SZW. Het CNV neemt deel aan de begeleidingscommissie en de eerste bevindingen worden in de tweede helft van 2018 verwacht. Op dit moment is er nog weinig bekend over de effecten van beide instrumenten en dat maakt deze maatregel bovendien prematuur.