CNV Jongeren start meldpunt stagemisbruik

CNV Jongeren lanceert vandaag een meldpunt om misstanden tijdens stages aan te kaarten. De jongerenvakbond roept alle stagiairs op om melding te maken als zich dat voordoet. “Als stagiair zit je in een zeer kwetsbare positie en ons bereiken berichten dat daar misbruik van wordt gemaakt. Als vakbond moeten we hier iets mee doen”, aldus Justine Feitsma, voorzitter CNV Jongeren. Met de meldingen die CNV Jongeren ontvangt willen ze studenten niet alleen op individueel niveau helpen, maar zal de vakbond ook actie ondernemen indien blijkt dat bepaalde sectoren en bedrijven stagiairs structureel oneerlijk behandelen.

Studenten zijn veelal verplicht om stage te lopen om hun opleiding te kunnen afronden. Feitsma: “Bovendien zijn ze vaak nog jong en onervaren, en dus een kwetsbare groep. In de praktijk zien we dat zij niet durven te weigeren als hen gevraagd wordt taken te verrichten zonder begeleiding of waar ze misschien nog niet bevoegd toe zijn. Het is schandelijk dat daar misbruik van gemaakt wordt.” Het is voor jongeren vaak onduidelijk of iets misbruik is, waar ze het kunnen melden en wat ze er zelf aan kunnen doen. Dat wil CNV Jongeren met dit meldpunt voorkomen.

“Ik werd op mijn eerste stagedag bij een zorginstelling voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis zonder waarschuwing of begeleiding op de moeilijkste groep gezet. Aan het eind van de dag zat ik bij de arts omdat ik zo hard in mijn nek gebeten was door een van de kinderen dat ik antibiotica nodig had. Ik vroeg herhaaldelijk om hulp over hoe om te gaan met bijvoorbeeld agressieve situaties, maar vond weinig gehoor. Pas na een aantal weken ben ik op een andere groep geplaatst.”

Bij het meldpunt stagemisbruik kunnen meldingen gedaan worden vanuit alle opleidingen en alle sectoren. Misbruik kan gaan over het (groten)deels ingezet worden als werknemer, nauwelijks tot geen begeleiding krijgen, onbevoegd werken of onder druk worden gezet. Het CNV ontvangt nu al wekelijks vragen over het ontbreken van een stageovereenkomst, stagediscriminatie of stagevergoeding. Feitsma: “Stagiairs nemen contact met ons op bij vragen, maar in de praktijk merken we ook dat er veel angst is om een melding te maken. Jongeren twijfelen of ze wel met misbruik te maken hebben of zijn bang hun opleiding of stage niet te halen vanwege de melding.

CNV Jongeren roept naast stagiairs ook onderwijsprofessionals, als docenten, decanen en stagecoördinatoren, op om zich te melden. Begeleiders in het onderwijs kunnen hier echt het verschil maken.

Maak een melding bij stagemisbruik

Ervaar jij problemen tijdens je stage? Of ben je een onderwijsprofessional en zie je stageproblemen bij jongeren? Maak een melding, ook bij twijfel! Je kunt ons bellen via de stagemisbruik-lijn of een bericht sturen via WhatsApp of per mail.

Bel ons via 030-7511001

0641637044
stagemisbruik@cnv.nl