CNV Jongeren pleit voor afschaffing van minimumjeugdloon

Vandaag heeft Michiel Hietkamp namens CNV Jongeren in de Tweede Kamer gesproken over de afschaffing van het minimumjeugdloon. “Jongeren verdienen een volwaardig loon voor het werk dat ze verrichten” aldus Michiel. Het gesprek was een voorbereiding op het Kamerdebat over minimumjeugdloon dat later in het jaar plaats vindt.

Op dit moment is het zo dat wanneer je onder de 23 jaar bent je niet het normale wettelijk minimumloon krijgt, maar je krijgt het wettelijk minimumjeugdloon en CNV Jongeren is daar tegen. Wanneer jij 18 jaar bent en fulltime werkt heb je een minimumloon van €686,05 per maand. CNV Jongeren ziet dat als jij daarvan je studie, kamer, zorgververzekering, etc. van moet betalen dat het niet helemaal gaat lukken. Terwijl iemand van 23 jaar of ouder een minimumloon heeft van €1.507,80 per maand. Wij vinden dat het niet moet uitmaken of jij kassière bent van 18 of 24, want zolang ze hetzelfde werk verrichten moeten ze evenveel verdienen.

Natuurlijk zijn er ook mensen tegen de afschaffing van het minimumjeugdloon. Ze zijn bang dat er daardoor meer jeugdwerkloosheid ontstaat. CNV Jongeren reageerde hierop met het voorbeeld dat in Engeland het minimum jeugdloon ook is afgeschaft en dat daar de jeugdwerkloosheid niet is gestegen. Nog een voordeel van de afschaffing van het minimum jeugdloon is dat jongeren eerder kunnen beginnen met het opbouwen van hun pensioenen. Steeds meer jongeren zijn namelijk bezorgd over hun pensioenuitkering.