CNV Jongeren in SER Magazine

CNV Jongeren in SER Magazine

Verkenning ontplooiingskansen jongeren

Overvraag ons niet

Zijn jongeren voldoende toegerust om zich te kunnen ontplooien en een zelfstandig bestaan op te bouwen? In een verkenningsaanvraag verzoekt minister Wouter Koolmees van SZW de SER dat te onderzoeken. Het SER-Jongerenplatform krijgt hierin een belangrijke rol en is daar blij mee.

CNV Jongeren is onderdeel van het SER-Jongerenplatform en heeft de afgelopen periode meermaals aandacht gevraagd voor een dergelijk onderzoek. Tot nu toe werd de impact van studeren, werken en wonen op het leven van jongvolwassenen alleen als aparte thema’s onderzocht. CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski: “Je mag veel van ons vragen, maar óvervraag ons niet. We hoeven niet de ‘winnaar’ te worden, maar dat betekent niet dat we dan maar de ‘verliezer’ moeten zijn.” Toch is dat het scenario dat boven de hoofden van de jonge generatie hangt, zegt hij. “Niet voor niets heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid jongeren als een nieuwe kwetsbare groep geoormerkt.”