CNV Jongeren in gesprek met de minister-president

Op woensdag 8 mei 2019 bezocht CNV Jongeren de minister-president, Mark Rutte. In het gesprek hebben wij aandacht gevraagd voor de sociaaleconomische positie van jongeren in Nederland. We hebben gesproken over de onzekerheid van de huidige generatie jongeren, de wisselwerking van beleidskeuzes en de gevolgen hiervan op jongeren en over inspraak van jongeren op het regeringsbeleid. CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski: “Het is belangrijk dat de minister-president goed op de hoogte is hoe het gaat met jongeren in Nederland”.

De huidige generatie jongeren hebben te maken met groeiende onzekerheid en druk op de terreinen onderwijs, arbeidsmarkt, woningmarkt en pensioenen. CNV Jongeren heeft Rutte’s aandacht gevraagd voor de zorgen van jongeren over tijdelijke arbeidscontracten, prestatiedruk en burn-out klachten, gevolgen van studieschulden, het tekort aan betaalbare woning voor starters en de kwetsbare positie van jongeren met een beperking en niet-westerse migratieachtergrond op de arbeidsmarkt. Ook hebben we gepleit voor het instellen van een generatietoets bij nieuwe wet- en regelgeving om generatie-effecten inzichtelijk te hebben van nieuwe beleidsmaatregelen. Tot slot heeft CNV Jongeren de minister-president gevraagd om in de toekomst ook jongerenorganisaties uit te nodigen bij kabinetsformaties voor het leveren van input voor een nieuw regeerakkoord.