CNV Jongeren fuseert met CNV per 1 april

CNV Jongeren zal op 1 april 2024 fuseren met CNV Connectief, CNV Vakmensen en CNV Vakcentrale tot één CNV.  Justine Feitsma, voorzitter CNV Jongeren: “Door samen te gaan vergroten we de slagkracht om meer jongeren aan het CNV te binden. Niet alleen ligt er een ambitieuze verjongingsagenda, maar de jongeren krijgen een prominente plek binnen het CNV. We houden een jongerenvoorzitter, een onafhankelijke stem voor jonge leden, een eigen afdeling  en er is daarnaast statutair vastgelegd dat er altijd één bestuurslid onder de 35 jaar in het CNV bestuur zal zitten.”

Het CNV erkent de opgave om als vakbond te verjongen en zet hier groots op in door te fuseren met CNV Jongeren. Door als één CNV de krachten te bundelen kan er een ambitieuze verjongingsagenda worden ontwikkeld en uitgerold. Feitsma: “Jongeren zitten nog steeds vaak vast in flexcontracten, kunnen de hoge woonlasten niet betalen en kampen veel te veel met burn-out klachten. Aan ons als vakbond de taak om voor hen op te komen en als groep aan ons te binden.”

De jongerenvakbond ziet hun jongerenprofiel in het nieuwe CNV ook duidelijk terugkomen. Alle jonge leden worden verenigd, waarbij een gekozen jongerenraad met een ‘voorzitter CNV Jongeren’ hun belangen intern en extern behartigt. Hierbij is hun onafhankelijke stem statutair gewaarborgd. Daarnaast zal tenminste één bestuurslid van het CNV onder de 35 jaar zijn.  Feitsma (31) gaat die rol vanaf 1 april vervullen. Feitsma: “Ik heb de ambitie om groepen die nu ondervertegenwoordigd zijn, zoals jongeren en vrouwen, te laten zien dat de vakbond er ook voor hen is.” Tot slot krijgt de jongerenvakbond een eigen afdeling in de werkorganisatie om projectmatig met de doelgroep jongeren op de werkvloer in contact te staan.

Foto’s door: Anneke Troost