CNV Jongeren en CNV Vakcentrale luiden noodklok over nieuwe Wajong-regeling


CNV Jongeren en CNV Vakcentrale hebben in een brandbrief aan de Tweede Kamer hun zorgen over de nieuwe Wajong-regeling geuit. Teveel jongeren met een Wajong-uitkering dreigen de dupe te worden van deze nieuwe wet.

Veel leden met een Wajong-uitkering trokken de afgelopen tijd bij het CNV aan de bel. Een verandering in hun werksituatie (een lager loon of werkloos raken) kan ertoe leiden dat hun inkomen lager gaat worden, doordat ze dan te maken kunnen krijgen met een geharmoniseerde, lagere, Wajong-uitkering. Leden geven aan te vrezen voor inkomensverminderingen die op kunnen lopen tot wel €250,-. Ook geven leden aan minder snel stappen te durven zetten op de arbeidsmarkt, vanwege de dreiging geconfronteerd te worden met de geharmoniseerde Wajong.

Het CNV roept in de brief op om overgangsregeling (/garantieregeling) te verlengen van de voorgestelde twee maanden naar een periode van twee jaar. De voorgestelde veranderingen mogen niet ten koste te laten gaan van de inkomenspositie van kwetsbare mensen.