CNV Jongeren blij met maatregelen Individuele Studietoeslag in participatiewet

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, heeft de Tweede Kamer in juli 2019 een brief gestuurd waarin ze concrete maatregelen voorstelt voor de Individuele Studietoeslag (IST) voor studenten met een beperking binnen de participatiewet.

Via een wijziging van de wet wil de staatssecretaris de toeslag voor alle studenten met een medische beperking per 2021 gelijkstellen op een bedrag van circa 300 euro per maand, de toetsingscriteria om in aanmerking te komen voor deze regeling aanpassen, en de communicatie tussen de studenten en gemeenten en bekendheid over deze regeling verbeteren.

Niet wachten tot 2021

CNV Jongeren is positief over de voorgestelde maatregelen, maar roept de staatssecretaris op de wetswijziging eerder in gang te zetten en niet te wachten tot 2021. Jongeren moeten zo snel mogelijk van de regeling gebruik kunnen maken. Ook vindt de jongerenvakbond het belangrijk dat jongeren met een medische beperking actief worden betrokken bij de uitwerking van de plannen.

Veel studenten met een beperking gaan er op vooruit

CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski: “Voor je kansen in het onderwijs mag het niet uitmaken waar je wieg staat. Veel jongeren met een beperking hebben de IST hard nodig om te kunnen studeren, omdat ze naast hun studie niet tot nauwelijks kunnen werken. CNV Jongeren is blij dat de staatssecretaris na lang aandringen de studietoeslag voor alle studenten met een beperking gelijk gaat stellen op een minimumbedrag van 300 euro per maand. Hierdoor gaan veel studenten met een beperking er op vooruit, en dat is goed nieuws!”

Eerder constateerde CNV Jongeren, samen met de LSVb, grote verschillen in de hoogte van de IST in de verschillende gemeenten en arbeidsmarktregio’s. Daarom hebben de organisaties zich lange tijd ingezet om de IST eerlijker en toegankelijker te maken voor studenten, en dit onder aandacht gebracht bij onder andere de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Tweede Kamer. Dat laatste leidde uiteindelijk tot de motie-Raemakers (D66), waarin werd opgeroepen de IST gelijk te trekken.