CNV Jongeren: belangrijk besluit kabinet voor SER-verkenning over ontplooiingskansen van jongeren

CNV Jongeren: belangrijk besluit kabinet voor SER-verkenning over ontplooiingskansen van jongeren

Op donderdag 26 juli 2018 heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) bekend gemaakt dat het kabinet de SER om advies heeft gevraagd of jongeren voldoende zijn toegerust om zich te kunnen ontplooien en om een zelfstandig bestaan op te bouwen. “CNV Jongeren heeft in de afgelopen tijd regelmatig aandacht gevraagd voor de verslechterende sociaaleconomische positie van jongeren in Nederland. Jongeren betalen de prijs van onzekerheid op veel terreinen. Denk hierbij aan studeren met een leenstelsel, werken met tijdelijke contracten en wonen tegen hoge kosten. Ondanks deze opeenstapeling van onzekerheden, mist dit kabinet een toekomstagenda voor jongeren. Het besluit om in kaart te brengen wat nodig is om jongeren meer zekerheid te geven over hun toekomst, is een heel belangrijk signaal van het kabinet aan alle jongeren in Nederland”, aldus CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski.


Sociaaleconomische positie jongeren verslechterd

De sociaaleconomische positie van jongeren in Nederland is in de afgelopen jaren verslechterd. In het onderwijs is een aantal maatregelen doorgevoerd met als gevolg dat de kansenongelijkheid is toegenomen. De basisbeurs is afgeschaft, het collegegeld is flink verder gestegen, selectie aan de poort en het sociaal leenstelsel zijn ingevoerd. Op de arbeidsmarkt is onzekerheid steeds meer de norm geworden, dan een uitzondering. De jeugdwerkloosheid is nog steeds hoog, jongeren volgen vaak een stage-na-de-studie, hebben vaak een tijdelijk contract en krijgen minder snel een vast contract, stellen ze het stichten van een gezin en kopen van een woning vaker uit, kampen vooral starters met burn-out klachten en krijgen niet alle jongeren een eerlijke kans op een baan vanwege hun handicap of culturele achtergrond. De problemen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt zijn ook van invloed op de positie van jongeren op de woningmarkt. Door een studieschuld kunnen jongeren minder geld lenen voor het kopen van een woning, zijn de voorwaarden voor het afsluiten van een hypotheek versoberd en zijn er te weinig starterswoningen beschikbaar. Het pensioenstelsel is onvoldoende toekomstbestendig onder meer door veranderingen op de arbeidsmarkt. Niet voor niets gaf de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in 2017 aan dat jongeren een nieuwe kwetsbare groep dreigen te worden op de arbeidsmarkt. Het is duidelijk dat een optelsom van de onzekerheden ervoor hebben gezorgd dat de sociaaleconomische positie van veel jongeren is verslechterd.