CNV gaat met breed front gesprek aan met kabinet tegen loondispensatie

CNV gaat met breed front gesprek aan met kabinet tegen loondispensatie

Vandaag gaat een breed front van partijen in gesprek met Staatssecretaris Van Ark over de loondispensatie. CNV, FNV, VCP, Wij staan op!, Cedris, Landelijke Cliëntenraad en Ieder(in) willen aanpassing van het kabinetsplan voor loondispensatie. Het huidige voorstel loondispensatie stuit op breed maatschappelijk verzet, grote onzekerheid en onbegrip bij mensen met een arbeidsbeperking en toenemende twijfel bij fracties in de Tweede Kamer.

De gezamenlijke organisaties hopen op een constructief gesprek met de staatssecretaris, waarin stappen voorwaarts kunnen worden gezet zodat er een goede regeling komt, die zowel politiek als maatschappelijk acceptabel is. ‘De belangrijkste voorwaarde is dat moet worden voldaan aan het principe dat mensen met een beperking volwaardige werknemers zijn’, aldus de organisaties.

Het CNV vindt het onjuist om mensen blijvend in een uitkering te laten zitten met alle nadelen die daarbij horen en richt zich daarom tegen het kabinetsvoorstel voor loondispensatie voor mensen met een arbeidsbeperking. CNV bestuurder Willem Jelle Berg: ‘Kort niet op mensen met een beperking. Deze groep verdient een volwaardig inkomen, net als iedereen.’

Het kabinet stelt voor om de loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking te vervangen voor loondispensatie. Die maatregel zorgt er voor dat een grote groep mensen onder het wettelijk minimum gaat verdienen. Om dat bedrag aan te vullen tot het minimum loon moeten ze beroep doen op bijstand. Ook bouwen ze op die manier geen pensioen op, daar waar dit nu wel zo is.

Het CNV heeft zich direct bij uitkomst tegen de maatregelen gekeerd en stelt samen met een brede coalitie van partijen en initiatieven alles in het werk om de plannen van tafel te krijgen.