Casper Cornelisse nieuwe voorzitter CNV Jongeren

Casper Cornelisse (26 jaar) is per 1 mei 2024 de nieuwe voorzitter van CNV Jongeren. Hij volgt Justine Feitsma op, die sinds 2020 voorzitter was en plaatsneemt in het bestuur van CNV. Cornelisse wordt voor twee jaar benoemd in zijn functie.

Cornelisse kijkt ernaar uit om de positie van jongeren op de arbeidsmarkt te verbeteren en de vakbond te versterken: ‘Jongeren van nu behoren tot de eerste generatie in lange tijd die het sociaaleconomisch slechter heeft dan hun ouders. Terwijl economen vol lof praten over een krappe arbeidsmarkt met veel beschikbare banen, is de realiteit voor veel jongeren anders: ze krijgen een belabberd, onleefbaar jeugdloon betaald, worden uitgebuit op stages of raken verzeild in een burn-out. Dit alles terwijl ze geen woning kunnen vinden. Het is dan ook niet gek dat je ziet dat veel jongeren afhaken. Ze staan er in hun ogen alleen voor.’

Ervaring met de bond

‘Tijdens COVID-19 ervaarde ik zelf de gevolgen van baanonzekerheid op jongeren. Mijn vrienden en ik verloren onze horecabanen en raakten in financiële problemen. Dit maakte mij in het begin vooral cynisch: het leek alsof de overheid en de rest van de samenleving ons was vergeten.’

‘Dit veranderde toen een vriend me overtuigde om me ook aan te sluiten bij de vakbond en later mee te doen met stakingen.  Deze ervaringen lieten me zien dat wij als jongeren helemaal niet nodeloos vastzitten in het afvoerputje van de banenmarkt. Door samen te staan kun je als werknemer een slag slaan en je situatie daadwerkelijk verbeteren.’

‘Geïnspireerd door deze ervaringen begon ik met een studie Politieke Economie, waar ik me onder andere verdiepte in collectieve actie en arbeidsrelaties. Na een jaar te hebben gewerkt begin ik nu als voorzitter bij CNV Jongeren.’

De slagkracht van vakbonden

‘De bond doet zoveel waar jongeren mee te maken krijgen. De vakbond heeft invloed op hun loon, werkomstandigheden en pensioen. Als je jongeren vraagt met welke problemen ze kampen, dan zijn het vaak juist deze thema’s: ze kunnen hun huur niet betalen, krijgen te weinig betaald en zijn niet zeker van hun financiële toekomst. Tegelijkertijd weten de meeste jongeren niet eens wat een vakbond doet. Dit is een enorm verschil met vroeger: bijna iedereen was lid van de vakbond, waardoor je als werknemers veel meer slagkracht had om iets te doen aan de omstandigheden waar je in zat. Ik geloof dat je met een sterkere vakbond een werkelijk verschil kan maken voor die jongeren.’

Afgehaakte jongeren terughalen

‘Ik wil me gaan inzetten voor het bereiken van de groeiende groep afgehaakte jongeren. Praktisch opgeleide jongeren en jongeren met een migratieachtergrond hebben vaak weinig perspectief op een financieel stabiele toekomst. Veel jongeren denken dat ze er alleen voor staan en hebben begrijpelijk vooral wantrouwen. Als we hen laten zien dat CNV Jongeren knokt voor hun toekomst en we ze overtuigen zich ook in te zetten voor de vakbond, kunnen we samen een groot verschil maken op de werkvloer én in hun dagelijks leven.’

Over CNV Jongeren

CNV Jongeren is een vakbond voor jonge werknemers in Nederland, en onderdeel van CNV. We zijn er voor de bijbaners, stagiairs, vakantiewerkers, studenten, net-afgestudeerden, starters en young-professionals. Voor alle jonge mensen die hun best willen doen om zich optimaal te ontwikkelen en hun beste bijdrage willen leveren aan onze maatschappij. En samen creëren we verandering op vier thema’s: werk(geluk), leren, inclusiviteit en geldzaken.