Bouw je geen pensioen op? Meld het!

Eén op de tien werknemers bouwt geen aanvullend pensioen op. Een aanvullend pensioen, bovenop je AOW, is belangrijk om te voorkomen dat je er na je pensionering financieel op achteruit gaat. Hoe is dit bij jou geregeld? Op www.geenpensioen.nl kun je een melding maken én vind je een stappenplan om je pensioenregeling aan te pakken.

De meeste bedrijven hebben een cao waarin het aanvullende pensioen voor alle werknemers in het bedrijf is geregeld, of zelfs voor een hele sector. Voor ongeveer 1 op de 10 werknemers is géén aanvullend pensioen geregeld. Is dit bij jou het geval? Op www.geenpensioen.nl vind je praktische informatie en tips om met jouw werkgever in gesprek te gaan. Misschien kun je alsnog aan een pensioenregeling gaan deelnemen. Als dat niet lukt, kun je zelf pensioen opbouwen en daarbij gebruik maken van belastingvoordelen. Het stappenplan van Stichting van de Arbeid vind je op de website.

Meldpunt voor werknemers

Geenpensioen.nl krijgt graag meer inzicht in de vraag waarom jouw werkgever ervoor kiest (nog) geen pensioenregeling aan te bieden binnen het bedrijf. Die inzichten kunnen door werkgevers- en werknemersorganisaties worden gebruikt om eventueel tot centrale aanbevelingen of aanvullend beleid te komen. Daardoor kan het voor werkgevers, zoals die van jou, eenvoudiger worden om in de toekomst tot een pensioenregeling te komen. Je helpt dus enorm als je als werknemer zonder aanvullend pensioen wat gegevens over je werkgever achterlaat via de website.

Stappenplan voor werkgevers

Om het ook voor werkgevers eenvoudiger te maken jou een pensioenregeling aan te bieden, hebben organisaties van werkgevers en werknemers een stappenplan opgesteld. Daarin staan alle stappen die werkgevers moeten nemen, met bij elke stap een toelichting. Met dit stappenplan kunnen zij jou een passende pensioenregeling bieden – óók als ze (bijna) niets weten over pensioenen.