Allereerste training Harrie Statushouders

Vorige week woensdag – 11 december 2019 – vond de allereerste Harrie Statushouders-training plaats in Tilburg, in samenwerking met gemeente Tilburg. De training bereidt werkgevers en werknemers voor op samenwerkingen met werknemers met een vluchtelingenachtergrond. Harrie Statushouders is gebaseerd op de uiterst succesvolle Harrie Helpt-aanpak. Wanneer de werkgevers van vorige week terugkomen voor de tweede – en afrondende – trainingsdag, noemen we ze na afloop met trots ‘Harries’!

Harries

Hulpvaardig, Alert, Rustig, Realistisch, Instruerend én Eerlijk. Kortom: Harrie! Al bijna tien jaar worden er Harries getraind om collega’s met een arbeidsbeperking te ondersteunen. Mensen met een arbeidsbeperking lopen tegen situaties aan waar anderen zich vaak niet van bewust zijn. Harries leren hierop in te spelen en hun collega’s hierin te ondersteunen. Deze insteek zorgt voor een constructieve uitwerking.

Nieuwkomers

Ondanks dat er veel verschillen zijn op de werkvloer tussen mensen met een arbeidsbeperking en mensen met een vluchtverleden, zijn er ook overeenkomsten. Een belangrijke overeenkomst is dat er bij beide groepen een afstand kan bestaan tussen hen en andere collega’s. Het is namelijk zo dat nieuwkomers/statushouders mogelijk uit een andere cultuur komen of de Nederlandse taal nog niet volledig onder de knie hebben. Dit kan op verschillende vlakken voor onbegrip zorgen. Om naar elkaar toe te kunnen groeien is goede communicatie cruciaal.

Harrie Statushouders

Vandaar dat we er hard aan hebben gewerkt om de Harrie-opzet ook aan een andere doelgroep – collega’s van statushouders – te kunnen aanbieden! De Harrie Statushouders-training zorgt voor handvaten om elkaar beter te leren begrijpen en om van elkaar te leren. Dankzij de interactieve opzet van de training kunnen werkgevers/werknemers bovendien eigen ervaringen uit de praktijk met elkaar bespreken. Harrie Statushouders is een initiatief van CNV Jongeren en is samen met Enspiratie doorontwikkeld tot dé oplossing voor een inclusieve arbeidsmarkt. Dit project wordt tevens gesteund door Instituut Gak, als onderdeel van het programma ‘Een nieuw bestaan, een nieuwe baan.’ Wil je meer informatie over het project en/of wil je een Harrie Statushouders-training volgen/aanvragen? Stuur ons dan een e-mail: harrie@cnvjongeren.nl