Allemaal een goed pensioen

CNV Jongeren komt op voor de belangen van jongeren over pensioen en het pensioenakkoord. Jongeren zelf besteden over het algemeen weinig aandacht aan (de voorwaarden van) hun pensioen. Dit terwijl ze, op fulltime basis, gemiddeld een dag per week voor hun pensioen werken. Het is belangrijk dat alle jongeren pensioen opbouwen en een deel van het inkomen van nu reserveren voor later. Wij vinden dat het pensioenstelsel toekomstbestendig en duurzaam moet worden ingericht met het oog op de veranderingen van de 21ste eeuw. Een modern pensioenstelsel is robuust en betrouwbaar en heeft een ‘Triple E-status’: eerlijk, eenvoudig en evenwichtig.

Dit betekent concreet dat alle werkenden verplicht pensioen opbouwen, mensen meer inzicht krijgen in het opgebouwde pensioen en dat jongeren pensioenopbouw krijgen die past bij de ingelegde premie. Het kabinet, vakbonden en werkgevers hebben op 5 juni 2019 een akkoord omtrent pensioenen gesloten. CNV Jongeren steunt het akkoord. Om ervoor te zorgen dat het nieuwe stelsel ook eerlijk en evenwichtig is, moet er bij pensioen niet gekeken worden naar deelbelangen, maar naar gedeelde belangen. Geen generatieconflict, maar het bereiken van generatieconsensus is waar wij ons voor inzetten. Hieronder een aantal randvoorwaarden waar pensioen volgens ons altijd aan moet voldoen:

  • De overgang naar een nieuw pensioenstelsel moet goed zijn, we willen niet met een valse start beginnen. Een pensioenfonds dat gebruik maakt van het transitie-ftk moet uiterlijk op het moment van invaren in het nieuwe pensioenstelsel en uiterlijk 1 januari 2026 de richtdekkingsgraad bereikt hebben.  Om gezond over te gaan moet de richtdekkingsgraad niet lager dan 100 procent zijn.
  • Het is ontzettend belangrijk dat er een goed pensioen is voor nabestaanden die achterblijven. Dit geldt zowel voor achterblijvende partners als voor hun kinderen. Er moet voldoende nabestaandenpensioen zijn, ook voor nabestaanden van mensen die tijdelijk geen werk hebben of nog niet zo lang bij dezelfde werkgever werken. Het pensioen voor kinderen en jongeren die een of beide ouders zijn verloren, moet worden verhoogd.
  • Het is belangrijk dat zo veel mogelijk werknemers gezond hun pensioen halen. Ieder jaar dat mensen gemiddeld langer leven, gaat de AOW-leeftijd met 8 maanden omhoog. CNV Jongeren steunt de huidige manier waarop de stijging van de AOW-leeftijd wordt bepaald.
  • Volgens het pensioenakkoord mogen werknemers wanneer zij met pensioen gaan in één keer tien procent van hun pensioenpot opnemen. Daarna krijgen ze levenslang minder pensioen. CNV Jongeren is geen voorstander van een eenmalige uitkering na pensionering.
  • Uitzendkrachten gaan pas pensioen opbouwen nadat ze een half jaar voor hun werkgever gewerkt hebben. Wij vinden dit een oneerlijk onderscheid tussen gewone werknemers en uitzendkrachten. In de cao voor uitzendkrachten moet komen te staan dat pensioenopbouw direct bij aanvang van het contract start, en niet pas na 26 weken.
  • Pensioenfondsen hebben meer dan 1400 miljard euro aan pensioengelden in kas te beleggen. Zulke hoge bedragen kunnen een heel positieve, maar ook een heel negatieve impact hebben op de wereld. Wij vinden dat pensioenfondsen beleid moeten maken om te groeien naar steeds meer maatschappelijk verantwoorde beleggingen. Aan dat beleid moeten zij ook gehouden worden.
  • Slechts 2% van alle pensioenfondsbestuurders is jonger dan 35 jaar. Pensioenfondsbestuurders maken keuzes op basis van wat zij denken dat goed is voor iedereen die in hun fonds pensioen opbouwt of pensioen heeft opgebouwd. Alle leeftijdsgroepen moeten goed vertegenwoordigd zijn, en dus ook jongeren. Pensioenfondsen zouden daarom meer moeten inzetten op diversiteit in hun bestuur.

In alle gesprekken die plaatsvinden rondom de uitwerking van het pensioenakkoord en de overgang naar een nieuw stelsel vertegenwoordigen wij de belangen van jongeren. Deze gesprekken vinden plaats met de vakbonden, het ministerie en andere belangengroepen zoals voor gepensioneerden.

Wil jij ook meedenken over wat de belangen van jongeren zijn rondom pensioen? En wil jij ons helpen dat geluid te laten horen en jouw generatie te vertegenwoordigen zodat er later ook voor ons nog een goed pensioen is? Meld je dan aan voor de werkgroep geldzaken door een mail te sturen naar info@cnvjongeren.nl.