Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Leerlingen en studenten zijn de toekomst van de arbeidsmarkt. Goed onderwijs is voor hen ontzettend belangrijk. Hierbij verdienen ze eerlijke kansen en moeten ze goed worden voorbereid op het werkend leven. Helaas is dit niet altijd het geval. Veel te vaak hebben studenten moeite met het vinden van een geschikte stage. Als je een stage hebt gevonden bestaat er een grote kans dat je wordt behandeld als gratis werkkracht of maar een heel lage stagevergoeding krijgt. Terwijl je naast een fulltime stage nog moeilijk extra inkomen kan verdienen. Tot slot kan de begeleiding en voorbereiding van studenten op de arbeidsmarkt nog veel beter. Om je te helpen met het vinden van een goede baan, want waar begin je met zoeken? Er zijn volgens ons echt nog veranderingen nodig voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Hieronder staan onze keuzes:

  • Er ligt ontzettend veel druk op studenten in het eerste jaar. Wij willen dat het bindend studieadvies voor eerstejaars een adviserend advies wordt.
  • Veel jongeren beginnen aan een opleiding zonder een duidelijk beeld van wat hen te wachten staat na het afronden van deze opleiding. Uiteindelijk moeten zij daardoor werk verrichten waar zij zich niet op hadden voorbereid. Wij vinden dat aankomende studenten eerlijk en volledig overzicht moeten hebben van hun baankansen die horen bij een bepaalde opleiding. Baankansen dienen opgenomen te worden in de verplichte studiebijsluiter van elke opleiding.
  • Het hoger onderwijs houdt al jaren te weinig rekening met voorbereiding op de arbeidsmarkt. Volgens ons moet  er meer ruimte moet worden gemaakt in curricula voor stages en deze stagemogelijkheden moeten beter gepromoot worden.
  • Veel stagiairs worden ingezet als gratis werkkrachten of tegen een heel lage vergoeding. Wij stellen dat er een landelijk minimumbedrag van 400 euro per maand vastgesteld moet worden als vergoeding van de voltijd stage en de coschappen.
  • Zoals vastgelegd in de burgerschapsagenda mbo is onderwijs op het mbo meer dan studenten voorbereiden op de arbeidsmarkt. Er is echter al jaren te weinig aandacht voor burgerschapsonderwijs. Daarom willen wij dat burgerschapsonderwijs serieuzer wordt genomen bij mbo-opleidingen.
  • Technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat ook de arbeidsmarkt mee zal moeten veranderen. Dit betekent dat de mogelijkheid tot bij- en omscholing voor veel beroepen belangrijk gaat zijn. Volgens ons zouden onderwijsinstellingen betaalbare en toegankelijke programma’s moeten ontwikkelen om aan te sluiten bij persoonlijke vorming van mensen die zich ook na een opleiding willen (blijven) ontwikkelen.
  • Jongeren die mbo-niveau 2 opleidingen hebben gedaan, hebben moeite met het vinden van hun weg op de arbeidsmarkt. Volgens ons zouden studenten na het afronden van een mbo-opleiding, ongeacht het niveau, minimaal twee jaar begeleiding moeten kunnen krijgen bij hun start op de arbeidsmarkt. Mbo’s moeten gefaciliteerd worden om alle mbo-studenten, waar nodig, twee jaar te begeleiden bij hun start op de arbeidsmarkt.
Wil jij ook meedenken over wat de belangen van jongeren zijn rondom de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt of loop je zelf ergens tegenaan? Help ons dan jouw generatie te vertegenwoordigen en meld je aan voor de werkgroep leren door een mail te sturen naar info@cnvjongeren.nl.