Zorgorganisatie Patyna heeft er nieuwe Druk of Geluk Change Agents bij!

De Druk of Geluk deelnemers van zorgorganisatie Patyna zijn Change Agents! Op 19 april ging CNV Jongeren voor de laatste keer bij ze langs, in woonzorgcentrum Ielânen te Sneek. Tussen januari en april 2022 is een groep van tien jonge medewerkers aan de slag gegaan met werkdruk en -geluk.

De groep startte met twee intensieve sessies, waarbij ze vanuit het Design Thinking principe uitdagingen en oplossingen formuleerden. Die werden vervolgens in duo’s verder uitgewerkt en getest. Met succes, want deze collega’s zijn nu Change Agents: ambassadeurs die binnen de organisatie het gesprek aangaan over werkstress en burn-out, om verandering in gang te zetten.

We hebben als organisatie ontzettend veel geleerd over werkdruk en -geluk en samen met collega’s ook een heel leuke tijd gehad. Ik ben heel blij dat ik heb meegedaan met dit CNV Jongeren-project! – medewerker Patyna

Tijdens de laatste bijeenkomst waren niet alleen de deelnemers, maar ook HR-medewerkers en de Raad van Bestuur aanwezig. Ter inspiratie en om de verhalen van de werkvloer te horen en te zien welke oplossingen zijn bedacht en uitgeprobeerd. Vanuit daar zetten de Change Agents de volgende stappen.

Wil jij ook met je organisatie samen meer werkgeluk creëren? Vanuit het positieve en binnen je eigen kunnen verandering teweeg brengen? Bijdragen aan minder uitval op de werkvloer? Ga naar deze pagina over Druk of Geluk voor meer informatie en meld je organisatie aan.