Voorzitter CNV Jongeren Semih Eski herbenoemd voor nieuwe termijn

Utrecht – De algemene ledenvergadering van CNV Jongeren heeft voorzitter Semih Eski herbenoemd voor een nieuwe termijn. Eski (29) is sinds juni 2016 voorzitter. CNV Jongeren is de enige onafhankelijke jongerenvakbond in Nederland. Eski is als voorzitter tevens lid van het algemeen bestuur van het CNV en plaatsvervangend lid van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Arend van Wijngaarden, voorzitter van het CNV: “Ik ben blij dat de leden van CNV Jongeren vertrouwen in Semih hebben en dat hij zich voor CNV Jongeren zal blijven inzetten. Jongeren worden geconfronteerd met steeds meer onzekerheid in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, woningmarkt en pensioenen. Semih slaagt er in om hun zorgen over de toekomst hoger op de maatschappelijke en politieke agenda te krijgen”.

Semih Eski, voorzitter CNV Jongeren: “Het is geen automatisme meer dat jongeren het beter krijgen dan hun ouders. De politiek begint dat gelukkig te beseffen, maar nog onvoldoende. Het is daarom cruciaal dat jongeren meer invloed krijgen. In mijn nieuwe termijn wil ik onder meer bereiken dat CNV Jongeren tijdens de volgende kabinetsformatie een uitnodiging krijgt om mee te praten. Ik ben zeer gemotiveerd met een nieuw mandaat van onze leden ook in de komende periode aan de slag te gaan en om dat voor elkaar te krijgen”.

Eski: “Concreet willen wij van de politiek dat meer jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan worden geholpen, het leenstelsel wordt afgeschaft, de prestatiedruk aangepakt wordt in het onderwijs, jongeren meer zekerheid krijgen op de arbeidsmarkt, starters meer en beter toegang krijgen tot de woningmarkt. We willen bovendien dat de politiek een zogenoemde generatietoets invoert, die waarborgt dat er bij nieuw beleid keuzes worden gemaakt die ook eerlijk voor jongeren zijn”.