Vijfpuntenplan voor professionals | Mind the Gap

Voor veel jongeren met een beperking verloopt de overstap van voorgezet speciaal onderwijs (VSO) / praktijkonderwijs (PRO) naar een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt moeizaam. Deze jongeren hebben moeite zich aan te sluiten bij het reguliere onderwijs of een baan te vinden en stromen daardoor te vaak weer uit. Met dit ‘Vijfpuntenplan voor professionals’ bieden wij een handreiking aan het onderwijs om met die overstap voor leerlingen aan de slag te gaan.

Om te voorkomen dat jongeren in het ‘gat’ vallen tussen VSO/PRO en vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt heeft CNV Jongeren, in samenwerking met Enspiratie, binnen de gemeente Arnhem de pilot ‘Mind the Gap’ opgestart. Tijdens het project is duidelijk geworden dat jongeren het onder andere lastig vinden om ineens ‘de enige met een beperking te zijn’ binnen het reguliere onderwijs en het moeilijk vinden om bij een werkgever hun grenzen en wensen aan te geven. Daarnaast blijkt dat ze soms (nog) geen realistisch beeld van hun eigen talenten en potentie hebben en ook niet van de nieuwe omgeving waarin ze terechtkomen.

Om de overstap te vergemakkelijken hebben ervaringsdeskundige jongeren met een beperking (wij noemen hen Realisten) masterclasses gegeven aan jongeren op VSO/PRO scholen in de regio. Daarnaast hebben de Realisten tijdens een intervisiebijeenkomst hun ervaringen gedeeld met VSO/PRO scholen in de regio, onderwijsspecialisten, WSP Midden Gelderland en Gemeente Arnhem. Uit die gedachtewisseling is ons Vijfpuntenplan voor professionals ontstaan.

Voor VSO/PRO scholen kan dit Vijfpuntenplan voor professionals dienen als handreiking met inzichten van ervaringsdeskundige jongeren en met eerste ideeën om leerlingen beter voor te bereiden op de overstap die zij maken. Zodat leerlingen zelfverzekerd en realistisch starten aan de rest van hun leven.

De vijf punten

  1. Wat is realistisch en hoe communiceer je dat?
  2. Studeren en werken met een beperking
  3. Zelf vallen en weer opstaan
  4. Samen (on)mogelijkheden inschatten
  5. Gezamenlijk vangnet

Bekijk hieronder het uitgewerkte Vijfpuntenplan.