Verjong de medezeggenschap: vijf tips

Hoe kan de medezeggenschap worden verjongd en verbeterd? Bij Medezeggenschapslab Rijk (MZ LAB Rijk) hebben dertig jonge rijksambtenaren op die vragen antwoorden geformuleerd. Redactie ORNET en OR Informatie hebben dit gebundeld in vijf tips om jouw organisatie of jij als OR-lid op weg te helpen. Benieuwd hoe? Lees snel verder!

Vijf tips om de medezeggenschap te verjongen

1) Laat jongeren kort en thematisch meedoen

Jongeren zitten in het spitsuur van hun leven: carrière maken en een gezin stichten. Jonge medewerkers zien medezeggenschap als iets wat je ‘erbij’ doet. Daarom moet medezeggenschap flexibeler worden georganiseerd. Geen structurele inzet maar per vraagstuk mee kunnen denken, wanneer de planning dit toelaat. De OR-leden hebben hierbij de regie en bewaken het overzicht.

2) Zorg voor medestanders (olievlek-effect)

Alléén kunnen we het niet, samen met een collega die in dezelfde levensfase zit sta je sterker. De vertegenwoordiging moet een goede afspiegeling zijn van de organisatie. Daarom is het belangrijk dat jongeren gezamenlijk bijdragen aan de medezeggenschap.

3) Maak een buddysysteem

Door rechtstreeks aan een OR-lid gekoppeld te worden, raken jongeren bekend met de OR, wordt duidelijk wat de medezeggenschap biedt en waarom het van belang is. De betrokkenheid wordt vergroot en er is de mogelijkheid om interesses aan te geven, mee te denken en mogelijkheden te benoemen. Koppel bijvoorbeeld een ervaren OR-lid aan een nieuwe medewerker, of zorg dat de medezeggenschap deel uitmaakt van een traineeship.

4) Organiseer evenementen

Om het wat suffe imago van de medezeggenschap te doorbreken kunnen bijvoorbeeld evenementen worden georganiseerd, waarbij ervaren OR-leden worden gemixt met jongeren. Dan gaat het om kennismaken, ervaringen delen en jongeren te motiveren zich te verdiepen en deel te nemen aan de medezeggenschap.

5) Vorm een OR-platform

Heeft de OR een bepaald vraagstuk waar ze niet uitkomt? Dan zou het handig zijn om te kijken hoe een andere OR met een soortgelijke kwestie omgaat. Daarvoor kan een digitaal OR-platform worden opgericht, waarmee het makkelijker wordt om kennis en ervaring te delen.

MZ LAB

Het MZ Lab Rijk is een initiatief van CNV Jongeren en FNV Jong om meer jongeren te interesseren voor de medezeggenschap en om met vernieuwende ideeën de medezeggenschap beter te laten aansluiten bij jongeren. Eerder was er al een MZ LAB Zorg.

Door: redactie ORNET