Van werkdruk naar werkgeluk

Het mentaal welzijn van jongeren staat onder druk. Wist je dat:

 • Burn-out is beroepsziekte nummer 1
 • 1 miljoen Nederlanders hebben last van burn-out klachten
 • Maar liefst 17% daarvan zijn jonge werknemers (25-35 jaar), dat zijn 240.000 jongeren!
 • 36% van werkgerelateerde verzuim ontstaat door werkstress
 • 3 miljoen Nederlanders willen maatregelen tegen burn-out en werkstress

Onder jongeren zijn de afgelopen jaren de stress en burn-out gerelateerde gezondheidsklachten flink gestegen. De oorzaken zijn divers: hoge verwachtingen vanuit ouders, werkgevers, overheid en jongeren zelf, een toegenomen combinatiedruk van leren, werken, zorgen en sociaal leven, en een opeenstapeling van beleid dat negatief uitpakt voor de huidige generatie jongeren.

De huidige coronacrisis verergert deze situatie. Naast een inkomensterugval kampen relatief veel jongeren met vormen van stress, angsten of eenzaamheid. De helft van de jongeren tussen de 18 en de 25 jaar voelt zich eenzamer door de coronacrisis. Bovendien ervaart 70 procent van de werkende jongeren, tussen de 18 en 34 stress door thuiswerken tijdens de coronacrisis.

CNV Jongeren vindt dat dit niet langer zo kan. Wij komen daarom met een integrale aanpak om de balans tussen werk en privé te herstellen zodat iedereen weer grip krijgt op werk en leven. Om burn-out/werkstressproblematiek aan te pakken pleiten wij voor de tien volgende maatregelen bij overheid en werkgevers.

Wat willen wij?

 • Voer een generatietoets in die ook kijkt naar de mentale druk van beleidsmaatregelen op generaties.
 • Stel een burn-outpreventieplan bij elke werkgever verplicht.
 • Geef iedere werknemer het recht op onbereikbaarheid
 • Stel een burn-outboete in bij werkgevers waar bovenmatig veel uitval plaatsvindt.
 • Werkgevers moeten werknemers beter voorlichten over de gevolgen van burn-out en werkstress
 • Geef werknemers meer zeggenschap over het indelen arbeidsuren
 • Maak een 30-urige werkweek de norm voor alle werknemers
 • Zorg als werkgever voor persoonlijke begeleiding en tools zoals trainingen over timemanagement en grenzen stellen

Wat kun jij doen? 

Vind jij het belangrijk dat bovenstaande punten gerealiseerd worden? Sluit je aan bij CNV Jongeren en ga bij de werkgroep arbeidsmarkt om dit thema op de kaart te zetten. Dan ga je in gesprek met politiek, werkgevers en werknemers om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Je kan ook meedoen met het project Druk of Geluk!