Stagevergoeding nu ook in de horeca

stagevergoeding in Steeds meer cao's

Stagevergoeding als resultaat in de horeca cao

CNV Jongeren is blij dat in het onderhandelingsresultaat voor de cao horeca er een minimale stagevergoeding voor BOL en HBO’ers is afgesproken van 350 euro bruto bij een volledige werkweek. Het CNV heeft in de onderhandelingen keihard geknokt om het recht op deze minimale stagevergoeding erin te krijgen.  

CNV Jongeren is een petitie gestart waarin wij pleiten voor een minimale stagevergoeding voor alle studenten. Studenten krijgen namelijk in veel gevallen een lage, of zelfs geen enkele vorm van stagevergoeding. Bovendien wordt voor de hoogte van de vergoeding onderscheid gemaakt op basis van opleidingsniveau. Tegelijkertijd nemen de kosten voor studenten toe en komen zij op financieel vlak meer onder druk te staan. 

Jeugdlonen naar beneden bijgesteld

In deze cao is een loonsverhoging voor de werknemers afgesproken. Tegelijkertijd worden de jeugdlonen van bijbaners, wat ook een grote groep is, naar beneden bijgesteld. Zij gaan er nog wel op vooruit per 1 januari 2024, maar minder hard. Dit vinden wij oneerlijk voor de groep onder de 21 jaar. We zijn teleurgesteld dat werkgevers deze groep niet op waarde schatten.

Om dit te voorkomen in de toekomst roepen wij jongeren in de horeca op om nu lid te worden van CNV Jongeren. Het is belangrijk dat de belangen van jongeren zwaarwegend zijn in cao onderhandelingen en dat kan alleen als men er niet omheen kan. Door in grote getale lid te worden van de bond weegt de stem van deze generatie zwaarder. Als lid van de vakbond kun je altijd tegen de cao stemmen, ook nu. En hoe meer jongeren hun geluid laten horen, hoe sterker die gehoord wordt.