SER Jongerenplatform overhandigt verkenning aan minister SZW

Op dinsdag 21 januari 2020 heeft het SER Jongerenplatform de SER-verkenning ‘Hoge verwachtingen’ officieel overhandigd aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze verkenning gaat over de kansen en belemmeringen van jongeren in 2019. Wat blijkt? Jongeren krijgen veel kansen, maar staan ook vaak onder hoge druk. Hierdoor stellen ze vaker belangrijke mijlpalen uit. 

De overhandiging van de SER-verkenning ging gepaard met een goed en inhoudelijk gesprek. Tijdens het gesprek heeft het SER Jongerenplatform aandacht gevraagd voor een aantal specifieke onderwerpen, waaronder: goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, nadelige gevolgen voor jongeren van flexibilisering van de arbeidsmarkt, prestatiedruk en psychische klachten, discriminatie op de stage- en arbeidsmarkt en de positie van jongeren in de polder.

CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski heeft in het gesprek nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het tegengaan van discriminatie op de stage- en arbeidsmarkt. Uit de SER-verkenning blijkt namelijk dat de arbeidsparticipatie van jongeren met een migratieachtergrond lager is dan die van jongeren zonder migratieachtergrond.

Wil jij je ook inzetten voor een eerlijkere arbeidsmarkt? Meld je dan aan voor de Werkgroep Arbeidsmarkt!

Getoonde foto is gemaakt door: Dirk Hol