Semih Eski vertrekt als voorzitter van CNV Jongeren

Semih Eski (30) vertrekt als voorzitter van CNV Jongeren en als bestuurslid van CNV Vakcentrale. Per 1 oktober wordt hij pensioenfondsbestuurder bij CNV Vakmensen. Eski was sinds 2016 voorzitter van CNV Jongeren.

Piet Fortuin, CNV-voorzitter: ‘Semih heeft zich de afgelopen jaren met hart en ziel ingezet voor de positie van jongeren. Met klinkende resultaten. Onder zijn leiding kwam de generatietoets tot stand. Dankzij hem speelde CNV Jongeren een belangrijke rol in Coalitie-Y, een brede coalitie die jongeren in Nederland een stem geeft. Hij heeft zich sterk gemaakt voor de afschaffing van het leenstelsel. Al vroeg in de coronacrisis pleitte hij voor een aanvalsplan jeugdwerkloosheid. Mede door zijn sterke inzet, komt het kabinet nu met een aanvalsplan. Wij betreuren zijn vertrek als jongerenvoorzitter, maar zijn erg verheugd dat hij aan het CNV verbonden blijft als pensioenfondsbestuurder.’

Semih Eski: ‘Ik kijk met veel plezier terug op de afgelopen periode en wil iedereen bedanken voor de goede samenwerking. Voor het vertrouwen van onze leden, mijn collega’s, medebestuursleden en Raad van Toezicht van CNV Jongeren. Ik zie erg uit naar mijn nieuwe rol als pensioenfondsbestuurder. Een rol waarin ik de belangen van jong en oud goed kan vertegenwoordigen. Een rol ook waarin ik me graag sterk maak voor een verantwoord beleggingsbeleid. Voor solidariteit tussen generaties, ook bij de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel. Er wacht ons een grote uitdaging waaraan ik graag een bijdrage lever. Ik dank CNV Vakmensen voor het vertrouwen dat zij in mij stellen.’