Realisten op bezoek bij het CDA in de Tweede Kamer

Donderdag 1 februari 2018 hebben de Realisten en CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski de Tweede Kamer bezocht en gesproken met Kamerlid René Peters van het CDA. In het gesprek hebben de leden van CNV Jongeren hun zorgen geuit over de participatiewet en de plannen van het nieuwe kabinet voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gesprek was open en constructief. Na het horen van de persoonlijke verhalen, heeft de heer Peters besloten om een ledenbijeenkomst van CNV Jongeren te bezoeken om verder te praten over de zorgen van de Realisten. Het gesprek duurde ongeveer 2 uur en werd afgesloten met een rondleiding door de Tweede Kamer.

Korting Wajong-uitkering

Het eerste onderwerp van gesprek was de korting op de Wajong-uitkering, omdat dit tot veel boosheid heeft gezorgd onder de Realisten. De heer Peters heeft geluisterd naar de zorgen van de leden en uitgelegd wat het doel is van de korting. Zolang de beloofde banen niet zijn gerealiseerd voor de doelgroep, vindt CNV Jongeren deze maatregel oneerlijk. Ook is er gesproken over het plan van het kabinet om de loonkostensubsidie te vervangen voor loondispensatie. Veel realisten willen graag werken, maar werkgevers vinden het over het algemeen te bureaucratisch om jongeren met een arbeidshandicap aan werk te helpen. Om de bureaucratie te verminderen, is het kabinet voornemens om de loonkostensubsidie te vervangen voor loondispensatie. Tijdens het gesprek hebben de realisten aangegeven zich hier zorgen te maken dat werken niet meer lonend zal zijn en de bureaucratie wordt verschoven naar de werkenden.

Arbeidsvermogen

Na de korting kwam ook de beoordeling van het arbeidsvermogen door het UWV aan bod in het gesprek. De leden vertelden over hun persoonlijke ervaringen en gaven aan dat de grens tussen “wel” en “geen” arbeidsvermogen te scherp is. Zo gaf een lid aan dat ”er wordt vergeten dat ieder persoon anders is en je niet kan bepalen wanneer jouw beperking wel werkt of niet”. CNV Jongeren vindt dat de beoordeling te weinig maatwerk bevat en vrij absoluut is.

De rondleiding

Na het gesprek, volgde een rondleiding door de Tweede Kamer en liet René Peters de leden van CNV Jongeren onder andere de fractiekamer van het CDA zien. De Realisten bedankten René Peters voor zijn tijd en aandacht. De heer Peters bedankte de Realisten voor hun inzet en verhalen. René Peters gaf aan graag een keer aanwezig te willen zijn tijdens een Realisten-bijeenkomst! Het was een geslaagde dag voor de leden van CNV Jongeren.