Realisten Academie: waardevolle aanvulling voor onderwijsinstellingen

De Realisten Academie 2.0: de inclusie-makers is een Maatschappelijk diensttijdproject (MDT). Een project met als doel dat jongeren (14-27 jaar) leren hun talenten te ontdekken, anderen te ontmoeten en iets te doen voor een ander. De academie is er voor jongeren die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Jongeren met een functiebeperking, een chronische of psychische aandoening, die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren, zijn hierbij gebaat. Met het gratis trainingsaanbod werken zij aan hun persoonlijke en professionele vaardigheden waarmee zij meer kans maken op de arbeidsmarkt. De academie verzorgt gastlessen op onderwijsinstellingen in het (v)mbo en hoger onderwijs. Voor het VSO/pro biedt de academie mogelijkheden voor alle leerlingen met het profiel ‘Arbeid’ of die willen doorstromen naar een vervolgopleiding. Ook kunnen jongeren zich individueel voor trainingen van de academie aanmelden.

De Realisten Academie in een notendop

In het traject van acht gastlessen, inclusief intake en eindevent, worden jongeren opgeleid tot Realist. Ze krijgen een basistraining, intervisiesessies en een keuzeprogramma bestaande uit verschillende modules. Bij verschillende instanties gaan de Realisten online of op locatie het gesprek aan over het leven en werken met een beperking. De toehoorders van (onderwijs)instellingen en bedrijven worden zich hierdoor meer bewust van hun ervaringen en krijgen meer begrip en inzicht in hun kansen en mogelijkheden op het maken van een succesvolle entree tot de arbeidsmarkt.

De MDT-reis:

  • Intake en kennismaking
  • Training voor persoonlijke/professionele ontwikkeling
  • Uitvoeren van activiteiten.
  • Reflectie, intervisie, monitoring, netwerken en het cv
  • Evenement waar de deelnemers het certificaat officieel overhandigd krijgen.

Gastlessen op de onderwijsinstelling

De planning van het programma wordt met de onderwijsinstelling afgestemd. Een inclusiespecialist van de academie verzorgt en begeleidt hierbij de studenten op de onderwijsinstelling.  

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Voor studenten kan het soms lastig zijn om een presentatie te verzorgen. Tijdens de gastlessen gaan ze met oefeningen en lesmodules aan de slag. Ze leren zichzelf professioneel te presenteren en te vertellen over hun kwaliteiten en te netwerken. Dit doen ze met een pitch of het delen van hun persoonlijke verhaal. Ook andere leerpunten komen daarbij aan bod.

Er zit zoveel groei in als je studenten op de juiste manier traint en begeleidt om een goede pitch te kunnen geven. Ik raad het iedere student aan om dit te doen.

Op het Bonhoeffer College werden de gastlessen gekoppeld aan de stages. “Het oefenen van gesprekken gaf de studenten meer zelfvertrouwen waarmee ze goed voorbereid de arbeidsmarkt opgaan. Ook leren ze van andere studenten die soortgelijke belemmeringen ervaren”, aldus Kerklau. 

De lessen hebben bijgedragen aan een positiever zelfbeeld én het heeft de onderlinge band versterkt.

Impact van de Realisten Academie

De studenten hebben minder angst om te spreken met mensen die ze niet kennen. Ze krijgen inzicht in wat ze nog willen leren en waar hun interesse ligt. Ze leren goed over zichzelf te vertellen dat ze in verschillende situaties kunnen gebruiken: een gewoon vrijblijvend gesprek, een sollicitatiegesprek of bijvoorbeeld bij een intake op een nieuwe opleiding.

Ik vond de feedback en begeleiding heel fijn. Zo hebben we samen naar mijn cv gekeken; dat geeft mij vertrouwen.

Ik raad de Realisten Academie aan, zeker voor diegenen die opstartproblemen hebben in het sollicitatieproces en om ze te helpen naar een potentiële werkgever.

Naast de boost voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, het opdoen van nieuwe (zakelijke netwerk)contacten krijgen de deelnemers ook een vrijwilligersvergoeding en het Europese Europass certificaat als mooie aanvulling voor op hun cv.

Inclusief werkgeverschap

De academie faciliteert ook gesprekken met werkgevers en de studenten. Als ervaringsdeskundigen kunnen ze participeren in een regionale RealistenRaad. Hierin adviseren zij samen met andere ervaringsdeskundigen bedrijven inclusief werkgeverschap vorm te geven. Dit stimuleert het gesprek over inclusie en kunnen vooroordelen en taboes doorbroken worden. Ook tijdens dit traject worden de ervaringsdeskundigen begeleid door een inclusiespecialist van de academie.   

Meer informatie

De Realisten Academie 2.0: de inclusie-makers is een initiatief van CNV Jongeren, ECIO, Onbeperkt aan de slag en Stichting Alexander. Het MDT-project wordt gefinancierd door ZonMw. Neem contact met ons op voor meer informatie. We vertellen je graag over de mogelijkheden.