Reactie CNV Jongeren op Prinsjesdag 2017

Investeer in meer zekerheid voor jongeren op arbeidsmarkt

Voorzitter CNV Jongeren, Semih Eski: “Het gaat beter met de economie, maar ruim 120.000 jongeren zijn nog altijd werkloos. Jongeren kampen met een opeenstapeling van onzekerheden op de arbeidsmarkt. Dit komt vooral door de mismatch tussen studie en werk en veel tijdelijke contracten door toenemende flexibilisering. Nu de economie herstelt, is het tijd om te investeren in jongeren. Want ook zij verdienen een goede start op de arbeidsmarkt”.

Mismatch

Het vinden van een baan blijft een grote uitdaging voor veel jongeren. De aansluiting van studie naar werk is niet optimaal. Eski: “Studenten worden vaak niet voldoende voorgelicht over studiekeuzes en baankansen, in de opleiding is er weinig aandacht voor loopbaanoriëntatie en na het afstuderen is er weinig begeleiding naar de arbeidsmarkt. Hierdoor is de kans op een mismatch of werkloosheid groter”.

Flexibilisering

Naast jeugdwerkloosheid en mismatch is de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt een probleem voor starters. Eski: “Een tijdelijk contact is niet meer de uitzondering, maar steeds vaker de regel voor jongeren met alle gevolgen van dien. Starters hebben last van hoge werkdruk en stellen noodgedwongen belangrijke keuzes uit, zoals het stichten van een gezin en het kopen van een huis”. Juist in deze tijd hebben jongeren behoefte aan zekerheid en perspectief op de arbeidsmarkt.

Aanpak jeugdwerkloosheid

CNV Jongeren pleit voor meer zekerheid voor jongeren op de arbeidsmarkt. Eski: “Investeren in jongeren, is investeren in de toekomst. CNV Jongeren vindt dat er meer geld moet worden geïnvesteerd in het onderwijs. Jongeren die willen (verder) studeren moeten enerzijds de financiële mogelijkheid krijgen om een opleiding te kunnen volgen en anderzijds moet er in het onderwijs meer aandacht zijn voor een goede overstap naar de arbeidsmarkt. Het is van groot belang dat er een nieuw programma ‘Aanpak Jeugdwerkloosheid’ in het leven wordt geroepen om oog te houden voor de kwetsbare positie van jongeren op de arbeidsmarkt”.