Persbericht | Eefje Smeulders is de nieuwe directeur van CNV Jongeren | “Een betere wereld begint niet bij jezelf; het begint wanneer je met anderen samenwerkt”

Eefje Smeulders is de nieuwe directeur van CNV Jongeren. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 maart 2023 is zij benoemd tot algemeen secretaris/penningmeester (directeur). Per 3 april start Smeulders in haar functie. Dit is haar visie.

Dank voor het vertrouwen, en dank dat ik de komende tijd voor en met jullie aan de slag mag gaan om CNV Jongeren nog sterker neer te zetten!

De laatste tijd valt het me op dat in de media en politiek steeds vaker naar jonge mensen gekeken wordt om de grote uitdagingen van deze tijd op te lossen. “Jongeren zijn echt de toekomst”, wordt er dan gezegd. Of: “Ik hoop dat de jongere generaties het beter aanpakken dan wij”. Maar het ding is: jonge mensen moeten nú meepraten en meebeslissen, want we hebben nú betere oplossingen nodig.

CNV Jongeren is wat mij betreft de plek waar je die inspraak kan organiseren. Hier ontdekken leden, deelnemers en ook collega’s hun eigen skills (en die van anderen), doen ze nieuwe perspectieven op en organiseren ze zich. Samen creëren we echte verandering voor jongeren in het onderwijs, het bedrijfsleven en de politiek. Dat doen we bijvoorbeeld door samen te werken met andere (jongeren)organisaties, in Nederland en wellicht ook internationaal. Het is belangrijk dat we ons in blijven zetten voor jongeren die met extra obstakels te maken krijgen, bijvoorbeeld omdat hun stem niet gehoord wordt, omdat ze gediscrimineerd worden vanwege hun achternaam of afkomst, of omdat veel werkplekken niet toegankelijk zijn.

Om dit alles te kunnen blijven doen is het belangrijk dat CNV Jongeren duurzaam de toekomst ingaat. Duurzaam op organisatorisch en financieel vlak, zodat we nog lang mooie resultaten kunnen boeken voor onze leden, deelnemers en achterban. Maar ook duurzaam omdat we niet om de wetenschappelijke feiten heen kunnen: de klimaatcrisis zorgt wereldwijd al voor grote problemen voor de meest kwetsbare mensen. Ook in Nederland merken we steeds vaker de gevolgen van de opwarming van de planeet. Als jongerenvakbond hebben we een kans om voorop te lopen en te laten zien hoe we werk en daarmee dus ook onze economie op een duurzame en rechtvaardige manier vorm geven. Waarbij de lasten eerlijk verdeeld worden, zodat de rekening voor het opmaken van de aarde niet bij jonge of zelfs toekomstige generaties neergelegd wordt.

Dat vraagt om ruimte om te innoveren, te experimenteren en daarvan te leren. En waar kan dat beter dan bij CNV Jongeren? We hebben een jarenlang track record in het lobbyen voor gelijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, om betere voorwaarden en omstandigheden te creëren. En tegelijkertijd zetten we ons ook in om zelf een concrete bijdrage te leveren aan een betere wereld, door het uitvoeren van verschillende projecten. Denk aan Druk of Geluk, Mbo Topacademie, de Harrie Helpt-training, de Realisten Academie, het PensioenLab en nog veel meer!

Dit alles kunnen we niet alleen. Een betere wereld begint niet bij jezelf; het begint wanneer je met anderen samenwerkt. Ik kijk er enorm naar uit om samen met jullie aan de slag te gaan!