Persbericht | CNV Jongeren reageert op Troonrede: geen vanzelfsprekendheid dat jongeren het gaan redden

CNV Jongeren is teleurgesteld dat de beleidsarme begroting op Prinsjesdag weinig hoop biedt voor jongeren. We roepen het kabinet op om de daad bij het woord te voegen en maatregelen te nemen om de financiële positie van jongeren te verbeteren. De druk op jongeren is groot, er wordt van hen verwacht om de economie en sociale voorzieningen overeind te houden en tegelijkertijd nog meer taken op zich te nemen, zoals mantelzorg. Er wordt hoopvol naar de jonge generatie gekeken, maar er wordt weinig voor hen gedaan. Er moeten stappen worden gezet, zoals het afschaffen van het minimumjeugdloon, er moet een verplichte stagevergoeding komen, de woonlasten moeten omlaag en de kinderopvang moet gratis.

CNV Jongeren ziet dat er meer aandacht is voor bestaanszekerheid en de problematiek van jongeren, en dat is goed. Tegelijkertijd zien we de afgelopen jaren weinig maatregelen om hun situatie te verlichten. Het lijkt wel een vanzelfsprekendheid te zijn dat deze generatie het zou redden. CNV Jongeren trekt aan de noodklok. Jongeren willen daden zien op het gebied van klimaat, werk-privé balans en de woningmarkt. Toenemende werkstress en burn-outs bij deze generatie laten zien dat er iets moet veranderen.

In de afgelopen tien jaar dat onze koning de Troonrede voorleest hebben we helaas geen actie van de regering gezien op een aantal grote, belangrijke dossiers voor jongeren.  CNV Jongeren hoopt dat de komende tien jaar anders verlopen.