Persbericht | CNV Jongeren reageert op Troonrede: Hoe houden jongeren het hoofd boven water?

Jongeren gaan een barre winter tegemoet. En die zorgen zijn niet volledig weggenomen bij het horen van de Troonrede vandaag. Uit de plannen van het kabinet blijkt dat de meest urgente problemen van vandaag de dag worden aangepakt. Waar de zorgen van onze jongerenvakbond zitten? Bij problemen die er al (langere tijd) zijn, zoals de woningcrisis en geldzorgen onder jongeren. Politiek Den Haag: zorg ervoor dat deze langlopende problematiek niet ondergesneeuwd raakt.

CNV Jongeren ziet een grote tegenstrijdigheid in de bestaanszekerheid van mensen – die onder druk staat – en de armoede die toeneemt in een tijd van economische groei en lage werkeloosheid. Overheidshulp die pas in 2023 in werking treedt komt wat ons betreft te laat. De komende maanden gaat het er voor veel jongeren om spannen of ze het hoofd boven water kunnen houden. #Ikredhetnietmeer laat dat zien.

Geldzaken

Om de koude maanden te doorstaan moet er wat ons betreft aandacht komen voor de huidige geldzorgen onder jongeren. Uiteraard staan we positief tegenover de plannen een prijsplafond energie in te voeren. De kanttekening: voer het dit jaar nog in.

Verder gaan de zorgtoeslag en de basisbeurs voor studenten tijdelijk omhoog. Een goed vooruitzicht voor komende studenten, maar hoe zit het met de pechgeneratie? Wij missen de (eerlijke!) compensatie van huidige studenten en afgestudeerden – een probleem dat al langer loopt.

Arbeidsmarkt

We zijn blij met het plan van het kabinet om het minimumloon met 10% te verhogen. Maar, hoe zit het met de huidige inflatie? Weegt dat af tegen de barre winter waar we het over hebben? Het minimumjeugdloon moet worden afgeschaft, juist nu. Het werk van jongeren is waardevol en daar moet een passende beloning tegenover staan.

De ideale arbeidsmarkt is volgens CNV Jongeren inclusief. De vraag die na vorige week bij ons speelt: wat gaat er voor participatie van jongeren met een beperking gebeuren na het rapport van de Nationale Ombudsman, waaruit blijkt dat de overheid jongeren met een beperking die de arbeidsmarkt op willen hindert? Het is onbegrijpelijk dat de helft van de jonge mensen met een beperking langs de kant staat. Jongeren met een beperking horen niet in de Participatiewet!

Wonen

Bijkomend voor jongeren en geldzaken is de wooncrisis, die al te lang duurt en weinig perspectief biedt. Het kabinet benoemt de ernst van de woningnood voor jongeren, maar een crisis vereist een duidelijke aanpak en een goed plan. Dit ontbreekt wat ons betreft. We roepen het kabinet op om hier proactief op te handelen.

Leren

We zijn blij dat het kabinet voor 2023 ervoor kiest om grote investeringen te doen in het onderwijs.  We steunen de grote investeringen in het mbo. Mensen met een praktische opleiding zijn hard nodig op de arbeidsmarkt en CNV Jongeren ziet graag dat zij de waardering krijgen die ze verdienen.

Vandaag nog!

Kortom, wij roepen het kabinet dit keer op niet enkel te kijken naar crises van nu en morgen. Blik ook terug, naar gisteren, vorige week en vorig jaar, want problemen als geldzorgen onder jongeren, woningnood, de pechgeneratie en kansenongelijkheid waren er al lang en verlangen NU een aanpak.