Persbericht | CNV Jongeren: eindelijk ziet een nieuw kabinet om naar studenten met schulden

Met de presentatie van het coalitieakkoord mag volgens vakbond CNV Jongeren de vlag uit voor studenten. “Wij zijn blij dat na jaren van protesten en acties Rutte IV in ziet dat het leenstelsel moet worden afgeschaft en de basisbeurs moet worden heringevoerd”, reageert CNV Jongeren voorzitter Justine Feitsma. “Er wordt eindelijk omgezien naar jongeren met torenhoge schulden.”

CNV Jongeren is blij dat met dit kabinet de eerste stappen worden gezet om de knelpunten van jongeren op te lossen. Problematiek op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt, woningmarkt en participatie worden volgens de vakbond aangepakt met dit plan. Maar er zijn ook punten van kritiek. Feitsma: “Waar waren deze oplossingen tijdens eerdere kabinetten Rutte? Wij kijken scherp mee of ze hun beloften ook waar gaan maken.”

Arbeidsmarkt

Veel te veel jongeren hebben een flexcontract en leven in onzekerheid. Het werd tijd voor het kabinet om dit aan te pakken. De jongerenvakbond vindt het goed dat het minimumloon gaat stijgen, al is het nog niet voldoende. Ook over het afschaffen van het minimumjeugdloon is niets terug te lezen. Hier blijft de bond de komende jaren voor strijden.

Woningmarkt

Feitsma: “Wij zijn blij dat er eerste stappen worden genomen om minder markt te maken van de woningmarkt.” De vakbond is tevreden met de aangekondigde maatregelen, maar houdt de vinger aan de pols of de woningen ook echt betaalbaar worden én blijven voor jongeren. Het niet afschaffen van de hypotheekrente zien zij als een gemiste kans hiervoor.

Participatie

CNV Jongeren ziet te weinig aandacht voor jongeren met een beperking in het regeerakkoord. Terwijl juist deze kwetsbare groep veel harde klappen vangt. “Ziet dit kabinet ook om naar deze jongeren?” vraagt Feitsma zich af. De jongerenbond pleit voor een grondige herziening van de Participatiewet, waarbij meer wordt gewerkt vanuit vertrouwen en minder uit wantrouwen.

Hoe nu verder?

Volgens de vakbond komt het belangrijkste nog: het nakomen van de beloften. Jongeren moeten volgens hen de verandering ook daadwerkelijk voelen. Feitsma: “Het is goed dat dit kabinet ons plan van de generatietoets wil invoeren. Maar jongerenorganisaties zijn wel onmisbaar bij de verdere uitwerking van de plannen.”