Pensioenlab wijst de weg: Jongeren geven advies over toekomst pensioenen

Pensioenlab wijst de weg: Jongeren geven advies over toekomst pensioenen

Hoe moet het pensioen er in de toekomst volgens jongeren uitzien? Het antwoord op die vraag gaven jongeren zelf op 4 juni 2018 tijdens de slotbijeenkomst van het jongerenplatform PensioenLab. De jongeren presenteren dit jaar vier adviezen die haaks staan op de toekomstvisie van de SER en andere pensioenpartijen. Het ministerie van Sociale Zaken nam de adviezen in ontvangst. Het is de zesde keer dat het PensioenLab haar advies uitbrengt. Semih Eski, bestuurslid stichting PensioenLab: “Het geven van adviezen is meestal moeilijker dan het overnemen van adviezen. In het verleden zijn adviezen van PensioenLab overgenomen in het beleid van de overheid en pensioenfondsen. Een mooi voorbeeld van denkwerk dat wordt beloond. Ik hoop dat ook dit jaar onze plannen niet in een la verdwijnen, maar in de praktijk worden gerealiseerd”.

Beste advies

‘Pensiotti’ is de grote winnaar van de avond. De bedenkers hebben een spel ontwikkeld dat jongeren wil meegeven dat de keuzes die je nu maakt invloed hebben op later, zonder het woord pensioen te noemen. De winnaars zijn door PensioenLab bekroond met 3.500 euro prijzengeld om hun advies tot uitvoering te brengen. Een onafhankelijke jury, bestaande uit Gerard van Linden (CNV), Klaartje de Boer (VCP) en Leonne Jansen (FNV), heeft de pensioenadviezen van de jongeren beoordeeld.

Kritiek op de sector

Eén van de adviezen is om het nu toch echt mogelijk te maken om gespaard pensioenvermogen te gebruiken voor het aanschaffen van een huis. Op deze manier wordt het jongeren makkelijker gemaakt om de woningmarkt te betreden en worden ze zich bewuster van hun (pensioen)vermogen.

De deelnemers leveren ook kritiek op de trage veranderingen in de sector. Er wordt nog te weinig gebruikgemaakt van technologische ontwikkelingen, zoals blockchain en robotics. De levens-verwachting blijft maar stijgen en volgens deskundigen zal die zelfs exponentieel toenemen. Met de inzet van fintech kan de levensverwachting nauwkeuriger worden bepaald en kan elke deelnemer beter en persoonlijker advies krijgen over hoeveel pensioenvermogen hij of zij nog op moet bouwen, en hoe.

Oproep Code Pensioenfondsen

Tot slot doen ze een oproep namens (jongeren)organisaties aan de gehele pensioensector: koppel je beleggingsbeleid aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Veel fondsen zeggen het Parijsakkoord te steunen en de doelstelling na te streven, maar brengen dit niet allemaal in de praktijk. De jongeren willen daarom dat de koppeling tussen klimaatdoelen en het beleggingsbeleid van de fondsen wordt opgenomen in  de Code Pensioenfondsen, zodat elk jaar kan worden geëvalueerd of de fondsen zich aan de klimaatdoelen houden.

Download het visieboek