Pensioen voor Dummies groot succes

Degressieve opbouw, inflatie, obligaties, indexatie, doorsneesystematiek, rentecurve en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Allerlei termen die te maken hebben met pensioenen die veel te ingewikkeld zijn om te begrijpen. Als jongere denk je goh, dat zal allemaal wel, ik heb nog lang geen pensioen. Maar, veel jongeren realiseren zich niet dat er op dit moment grote en belangrijke beslissingen worden genomen die invloed hebben op ons pensioen. Kun je nagaan, die belangrijke beslissingen worden genomen door oude grijze mannen. Het  gevolg is dat zij voornamelijk aan zichzelf denken en minder aan de generaties die nog moeten komen.  Daarom wil CNV Jongeren hier verandering in brengen en jongeren betrekken bij pensioen door onder andere het Pensioenlab, waar veel jongeren in actief zijn. Speciaal voor jongeren die weinig van pensioen weten, heeft CNV Jongeren een workshop voor dummies georganiseerd. De grote vraag die we met zijn allen hebben is: hebben we straks nog wel een pensioen?! Dat we minder krijgen dan de generaties nu is zeker. Op woensdag 26 november is op een simpele manier getracht het pensioenstelsel uit te leggen tijdens de workshop ‘Pensioen voor dummies’. Anna, bestuurslid pensioenen CNV Jongeren (te herkennen aan een coole Super Mario legging)  en Jens,  Pensioendeskundige, hebben de workshop gegeven.

In het eerste deel van de workshop is ingegaan op wat pensioen nou eigenlijk is en hoe ons pensioenstelsel in elkaar zit. Voor mensen die er weinig vanaf weten is het een boel abracadabra en dus een hele klus om het te begrijpen. Ingewikkelde formules en definities kwamen voorbij, waardoor de aanwezigen een stuk wijzer zijn geworden. Hieronder een aantal belangrijke weetjes:

Wat is pensioen?
Pensioen is een inkomensverzekering als je na je 67 stopt met werken of als je arbeidsongeschikt raakt. We krijgen allemaal AOW op onze oude dag en daar boven op komt het gespaarde geld vanuit je pensioen. Pensioen is geen uitgesteld loon zoals velen denken.

Hoe bouw je pensioen op?
Iedereen krijgt AOW bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (nu 67 jaar). Vanaf het moment dat je begint op de arbeidsmarkt bouw je pensioen op.  Jouw werkgever betaalt deels het werkgeverspensioen. De AOW plus het werkgeverspensioen dat je hebt opgebouwd in al die jaren is het totaal bedrag dat je ontvangt op je 67ste, maar wie weet wanneer de jonge generatie van nu met pensioen zal gaan, 70, 75 of misschien wel 80 tegen die tijd!?

Hebben we straks nog een pensioenstelsel in Nederland?
Het was altijd vanzelfsprekend dat iedereen pensioen ontvangt en opbouwt.  Door de veranderingen in de maatschappij is dit niet meer vanzelfsprekend en er zijn er verschillende problemen in pensioenland.

Na de uitleg van wat een pensioen nou eigenlijk is, zijn we ingegaan op de problematieken die zich afspelen in Nederland. Misschien denk je Nederland heeft het allemaal wel goed geregeld, nou niet helemaal dus. Vanwege de welvaart in de jaren 90 zijn de pensioenpotten goed vol geraakt en vervolgens goed uitgegeven zonder hele goede berekeningen te maken in geval van crisis, waardoor er nu en in de toekomst gaten zullen vallen voor de volgende generaties. Tevens speelt de vergrijzing een belangrijke rol; mensen worden ouder en krijgen dus meer pensioengeld. Lastig, lastig.

Wij als CNV Jongeren zetten ons in ieder geval hard in om ons pensioen te redden!