Overheid wijzigt regels voor aannemen van mensen met een arbeidsbeperking in eigen voordeel

Overheid wijzigt regels voor aannemen van mensen met een arbeidsbeperking in eigen voordeel

De overheid wijzigt de regels voor het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking in haar eigen voordeel. In een nieuw voorstel hoeft de overheid niet meer te voldoen aan haar eigen doelstelling om 25.000 mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.

In 2015 maakten werkgevers, werknemers en overheid de banenafspraak om 125.000 banen te creëren voor deze mensen, waarvan 25.000 door de overheid. Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor 100.000 banen en slaagt erin om deze afspraken goed na te komen. De overheid blijft ver achter. Het kabinet stelt nu voor om overheid en bedrijfsleven gezamenlijk verantwoordelijk te maken voor de 125.000 banen.

Schandalig

‘Schandalig dat de overheid de afspraken, die ze nota bene zelf heeft gemaakt, zelf niet nakomt én nu ook nog eens de regels in haar eigen voordeel aanpast,’ aldus Arend van Wijngaarden, waarnemend CNV-voorzitter. ‘De overheid beloont hiermee haar eigen slechte gedrag. We roepen de overheid op om het goede voorbeeld te nemen en haar verplichtingen snel na te komen.’

Jobcoach

Ook schiet de ondersteuning van mensen met een arbeidsbeperking tekort. De jobcoach is cruciaal om zowel werkgever als werknemer te helpen een goede arbeidsplek te creëren, zo bleek ook uit een inspectierapport van SZW. Het CNV wil daarom dat een werknemer met een arbeidsbeperking altijd recht heeft op een jobcoach. Het huidige voorstel van de staatssecretaris is echter ontoereikend. Het CNV ziet daarnaast graag dat een deel van 70 miljoen euro die het kabinet beschikbaar stelt voor werkgeversdienstverlening wordt ingezet voor jobcoaches.

De gezamenlijke brief die het CNV, FNV en VCP naar de Tweede Kamer hebben gestuurd is hier terug te lezen.