Opinieartikel CMHF: Generaties niet tegen elkaar uitspelen

Voorheen pronkten we met het ‘beste pensioenstelsel van Nederland’. Inmiddels is de toekomst van ons pensioenstelsel een ‘ heet’ onderwerp, zeker met de verkiezingen op komst. Waar gaat de discussie precies over? De nieuwste editie van het magazine P’oen zoomt in op de vraag: ‘Samen of ieder voor zich?’. CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski stelt in zijn opinieartikel in ieder geval dat we generaties niet tegen elkaar mogen uitspelen. Als we kijken naar de aansluiting bij de behoeften van jongeren: “Pensioenen moeten aansluiten bij het werkzame leven van jongeren. Daarom zijn we voor individuele pensioenpotjes en collectief risico delen”, vertelt Semih Eski.