Niet stemmen 15 maart? #redflag

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Door te stemmen oefen je invloed uit op de keuzes die worden gemaakt in de waterschappen, provincies en zelfs in de Eerste Kamer. Hieronder gaan we wat verder in op wat dit dan voor keuzes zouden kunnen zijn en hoe zich dat verhoudt tot jou. Niet stemmen is wat ons betreft een #RedFlag!

Provinciale Statenverkiezingen

De provincie gaat over een aantal zaken die er in jouw leefomgeving als jongere nog steeds zeker toe doen. Denk aan plekken waar meer woningen gebouwd kunnen worden, maar ook het stimuleren van duurzame energie. Hieronder een overzichtelijk lijstje:
 • Ruimtelijke indeling: waar woningen mogen worden gebouwd, waar een natuurgebied komt, hoe de (spoor)wegen lopen, waar een industriegebied of windmolens komen.
 • Natuur en milieu: natuurbeheer, milieu, vergunningverlening, maar ook toezicht en handhaving hierop.
 • Klimaat en energie: stimuleren en financieren van duurzame energie. Ze spelen een belangrijke rol in de energietransitie, bijvoorbeeld met oplaadpunten of het uitrollen van energienetwerken.
 • Openbaar vervoer: zorgen voor bus- en streekvervoer in de hele provincie.
 • Infrastructuur: aanleggen en onderhouden van provinciale wegen, fietspaden, bruggen en sluizen. Ook de maximumsnelheid.
 • Cultuur en monumentenzorg: erfgoed behouden en beschermen.
 • Economie: zorgen voor een aantrekkelijke provincie voor bedrijven, en voor meer werkgelegenheid.
 • Toezicht houden op gemeenten en waterschappen: zoals de gemeentelijke begrotingen goedkeuren.

Ook stemmen voor de Eerste Kamer

Daarnaast is het heel belangrijk om te stemmen, omdat de leden van de twaalf Provinciale Staten op hun beurt weer als kiescollege de 75 leden van de Eerste Kamer kiezen. De Eerste Kamer is verantwoordelijk voor medewetgeving en controle van de Tweede Kamer. Zeker geen onbelangrijke taak dus! Jouw stem voor de provincie is dus indirect ook een stem voor landelijke wetgeving.

Waterschap

Het waterschap draagt zorg voor al het water in jouw omgeving. Denk daarbij aan water in sloten en rivieren, maar ook aan rioolwater en dijken die het water tegenhouden. Misschien heb je de afgelopen jaren wel gemerkt dat er steeds grote periodes van droogte of juist regenval voorkomen. Het waterschap doet heel belangrijk werk om hiermee om te gaan! Zij doen onder andere het volgende:
 • Zorgen voor stevige dijken en duinen om overstromingen te voorkomen.
 • Het schoonmaken van sloten, rivieren en meren. Zodat jij er veilig in kunt zwemmen!
 • Het verwerken van afvalwater (rioolwater en regenwater).
 • Het beschermen van dieren en planten in het water.
 • Het maken van plannen om droogte en wateroverlast tegen te gaan.

Wat moet je dan stemmen?

Wil jij graag weten wat voor jouw provincie belangrijk is met deze verkiezingen? En hoe elke politieke partij erin staat? Vul dan het Kieskompas in van jouw provincie. De dertien regionale publieke omroepen hebben die digitale stemhulpen samen met een wetenschappelijk team van Kieskompas gemaakt. De bekende stemhulp Stemwijzer is bij deze verkiezingen in vier provincies beschikbaar: Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. MijnStem biedt stemadvies voor elk van de 21 waterschappen én voor de provincies Friesland, Gelderland, Groningen, Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland. Voor kiesgerechtigden met een lichte verstandelijke beperking én voor professionals en naasten die hen ondersteunen heeft ProDemos een website gemaakt met informatie: www.stemjijook.nl. Hier is toegankelijke informatie over de verkiezingen te vinden, met o.a. informatiefilmpjes met ondertiteling en een tolk in Nederlandse Gebarentaal. Stemmen dus!