Jongerenmanifest Onderwijs: Wij bepalen onze toekomst!

Welgeteld 23 jongerenorganisaties zijn deze week bijeengekomen om samen één gezamenlijke visie te presenteren op de toekomst van het onderwijs. Het manifest dat we presenteerden is te vinden op www.jongerenmanifest.nl. Onze voorzitter Semih Eski geeft vanuit CNV Jongeren een duidelijk signaal af.

“CNV Jongeren staat voor eerlijke kansen voor iedereen, ook in het onderwijs. Helaas gaat dit sinds de invoering van het leenstelsel niet meer op in Nederland. Studenten met een chronische ziekte of functiebeperking worden onevenredig hard getroffen door deze regeling waardoor het hoger onderwijs niet langer meer toegankelijk is voor iedereen. Dit moet anders. Samen me de LSVb en andere jongeren organisaties willen wij hier zo snel mogelijk verandering in brengen. Elke jongere die afziet van studeren vanwege de kosten is er één teveel”. – Semih Eski, voorzitter CNV Jongeren