Jongeren Denktank Coronacrisis luidt noodklok bij minister-president Rutte

CNV Jongeren is onderdeel van de Jongeren Denktank Coronacrisis, dat is een samenwerkingsverband tussen het SER Jongerenplatform en Denktank-Y (onderdeel van Coalitie-Y) Samen met jongeren willen wij oplossingen en ideeën bundelen om het kabinet te adviseren. Jongeren hebben namelijk een andere kijk op maatschappelijke thema’s en hebben vaak vernieuwende ideeën over de aanpak van problematiek. Vandaag wordt het advies gepubliceerd en gepresenteerd!

De regering moet nu écht aan de slag gaan met een gedegen plan voor Nederland waarin jongeren worden meegenomen, aldus de Denktank. Daar kan niet langer mee worden gewacht. Doordat de crisis jongeren onevenredig hard raakt, is hun toch al onzekere positie verder verslechterd. Hun financiële en mentale reserves raken uitgeput.

De Jongeren Denktank Coronacrisis deed de afgelopen maanden onderzoek met de Opp app naar de ideeën van jongeren over problemen waar ze door de crisis tegenaan lopen, bij hun werk, opleiding of huisvesting. De Jongeren Denktank onderzocht ook de zorgen die jongeren hebben over klimaat, gelijke kansen, mentale gezondheid en de ‘grote’ stappen in het leven.

Belangrijkste adviezen

De problemen die jongeren ervaren, zijn niet nieuw, maar door de coronacrisis verergerd. Juist om een krachtige, eerlijke en groene samenleving te creëren willen jongeren meepraten over beleid dat hen aangaat.

De Jongeren Denktank Coronacrisis heeft de problemen op het gebied van onderwijs, werk, wonen en klimaat onderzocht en geeft voor elk van die onderwerpen adviezen aan het kabinet. Voor dit advies gingen jongeren via de Opp app- een speciale app waaraan ruim 2.000 jongeren en jongvolwassenen meededen – in gesprek over de gevolgen van de coronacrisis voor wonen, werken, studie en klimaatbeleid.

De belangrijkste adviezen zijn:

  • Ga soepeler om met studievertraging en studieschuld
  • Zorg voor genoeg werk voor jongvolwassenen
  • Zorg voor genoeg starterswoningen
  • Laat het klimaat niet de dupe worden
  • Betrek jongeren bij oplossingen

    Download hieronder het hele advies of lees de publieksvriendelijke samenvatting.

    Download het advies