Jong en oud gaan samenwerken in hervorming pensioenstelsel

Jongerenorganisaties en ouderenorganisaties die actief zijn in de pensioensector gaan samenwerken. Jong en oud slaan de handen ineen met een gezamenlijk overlegorgaan dat zich buigt over de inrichting van een nieuw pensioenstelsel. Verschillende organisaties hebben hiertoe besloten naar aanleiding van de brief van 27 januari jl. die staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurde naar de Tweede Kamer. CNV Jongeren is één van de initiatiefnemers. Volgens Semih Eski, voorzitter CNV Jongeren, is het belangrijk dat jong en oud constructief in gesprek blijven over de toekomst van het pensioenstelsel: “Dit doen we door te focussen op gedeelde belangen in plaats van deelbelangen. Tenslotte wil je voor jong en oud een eerlijk, evenwichtig en eenvoudig stelsel, dat toekomstbestendig is voor huidige en toekomstige generaties”.

 Een goed pensioen voor jong én oud
Deelnemende partijen hebben elkaar de afgelopen twee maanden regelmatig gesproken over pensioenzaken. De belangrijkste constatering is dat beide generaties streven naar gedeelde belangen. Een nieuw stelsel moet uiteindelijk voor alle deelnemers, jong en oud, een goed pensioen opleveren dat hen in staat stelt om na pensionering hun leven op een fatsoenlijk niveau voort te zetten. Door samen in gesprek te gaan voeren partijen een constructieve dialoog, waarbij jongeren en ouderen niet tegenover maar naast elkaar staan.

Deelnemende partijen
Jongerenorganisaties die deelnemen aan het overleg voor de hervorming van het pensioenstelsel zijn CNV Jongeren, FNV Jong en VCP Young Professionals. De seniorenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, KNVG, NVOG en NOOM vertegenwoordigen de gepensioneerden.