Interview | Trainer Isabelle over Harrie Statushouders

Harrie is de personificatie van de ideale collega-werknemer die begeleiding op de werkvloer geeft aan werknemers met een extra ondersteuningsbehoefte. “Harrie” staat namelijk voor: Hulpvaardig, Alert, Rustig, Realistisch, Instruerend en Eerlijk. De Harrie-familie is ook gegroeid; we geven ondertussen tevens de Harrie Helpt Statushouders-training. Maar waarom is deze uitbreiding zo belangrijk? Onze trainer Isabelle kan je dit natuurlijk als een van de besten vertellen!

Waarom is de Harrie Helpt Statushouders-training zo belangrijk?

“Er is op sommige vlakken aandacht voor mensen met een statushouders-erkenning. Zij kunnen bijvoorbeeld begeleiding krijgen in solliciteren, netwerken en taal-ondersteuning. Uiteraard zeer belangrijk. Naar mijn mening worden echter de werkgevers nog niet voldoende meegenomen in het grotere verhaal. Onze training springt in dit gat. Het zorgt namelijk voor een stukje verwachtingsmanagement vooraf, voor zowel de werkgever als de collega. Een werkgever gaat bijvoorbeeld samenwerken met een collega die het Nederlands nog (iets) minder goed beheerst. Of culturele aspecten zorgen in de samenwerking voor onduidelijkheden.

Dan is een maatje op de werkvloer handig en belangrijk. Deze Harrie geeft extra ondersteuning waar nodig en de collega kan bij hem/haar/hun terecht met vragen en onduidelijkheden. Het gesprek is hierin super belangrijk. Mensen zijn geneigd om voor hen onbekend gedrag te be-/veroordelen. Dit op een positieve en veilige manier bespreekbaar maken, kan vaak onbegrip gedeeltelijk of helemaal weg nemen.”

Welke ervaring als harrie-trainer ga je niet snel vergeten?

“Overkoepelend sowieso de intrinsieke motivatie van veel werkgevers en Harries die ik ontmoet tijdens de training. Een specifiek illustrerend moment was een ervaring van een deelnemer. De organisatie van deze deelnemer probeerde met plaatjes iets duidelijk te maken: plaatje 1: huilende baby, plaatje 2: baby met fles, plaatje 3: lachende baby. Een hele duidelijk instructie, zo werd gedacht. De collega’s snapten er helaas niets van; zij lazen de instructie niet van links naar recht, maar van rechts naar links. Mooi voorbeeld van de Harrie-competentie ‘instruerend’.”

Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd van de Statushouders?

“We hebben een Statushouders-promoteam opgezet. Deze vrijwilligers delen tijdens de trainingen hun persoonlijke verhaal, vanuit de gedachte: ‘spreek niet over, maar ook met’. Als ik met deze jongeren spreek, starten zij het gesprek bijna altijd met de vraag ‘hoe gaat het met je?’ In Nederland zijn wij wellicht iets sneller geneigd om direct over te gaan naar het zakelijke punt, wanneer je iemand aan de telefoon krijgt. Hoe het met een ander is, is altijd, maar vooral in deze coronatijd een zeer waardevolle vraag. Hiermee faciliteer je ook een stukje persoonlijk contact, naast het zakelijke. Een mooie les die ik ook zelf nu zoveel mogelijk probeer uit te voeren.”

Wil jij ook een verschil maken voor anderen en je inzetten voor een arbeidsmarkt voor iedereen, word dan ook een Harrie Statushouder!