Harries vertellen: Melissa over Harrie Helpt en Harrie Helpt Statushouders

Voor mensen met een arbeidsbeperking of andere culturele achtergrond kan het moeilijk zijn om een blijvend plekje op de Nederlandse arbeidsmarkt te vinden. Met de Harrie Helpt- en de Harrie Helpt-Statushouders-training bieden we handvatten aan voor werkgevers en werknemers, om voor meer begrip te zorgen voor collega’s met een beperking en statushouders. Ook worden er tijdens de training werkvormen besproken, zodat er samen gewerkt kan worden naar een positieve, tweezijdige werkrelatie. Melissa volgde de Harrie Helpt-training én de Harrie Helpt Statushouders-training. Hier deelt ze haar ervaringen!

Melissa de Kort is sinds 2011 werkzaam bij Tilburg University, afdeling Human Resources. Naast verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en Wet Banenafspraak, houdt ze zich bezig met de werkervaringsplaatsen en banen voor statushouders. Om meer vaardigheden en kennis op te doen met collega’s met een andere culturele achtergrond, volgde Melissa – naast de reguliere Harrie Helpt-training – ook de Harrie Helpt Statushouders-training.

Interview Melissa: Harrie én Harrie Statushouder

Waarom koos je ervoor de Harrie Helpt Statushouders-training te volgen?

“Sinds vorig jaar heb ik vanuit mijn inclusie-rol de portefeuille ‘statushouders’ erbij gekregen. Ik merkte dat er binnen de universiteit behoefte was aan meer kennis, vaardigheden en handvatten met betrekking tot de begeleiding van medewerkers met een vluchtelingenachtergrond op de werkvloer.”

“Helaas zijn er nog niet veel externe netwerken of bijeenkomsten speciaal voor werkgevers waarin dit onderwerp centraal staat, en waarin aandacht is voor praktische tips om als werkgever medewerkers met een andere culturele achtergrond of taalbarrière op de werkvloer zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen en faciliteren.”

Wat vind je van de training?

“De training is praktisch en sterk gericht op de doelgroep. Je leert vaardigheden en je krijgt verschillende tools aangereikt. Voor degenen die net starten als begeleider van statushouders op de werkvloer, is dat fijn. Je krijgt zo de benodigde bagage mee om een goede start te maken als Harrie.

Wat de training voor mij extra waardevol maakte, waren de casussen die de andere deelnemers inbrachten. Het was heel herkenbaar om te horen waar anderen tegenaan lopen en hoe zij dat aanpakken. Voor een werkgever is deze training dan ook erg nuttig ter voorbereiding, wanneer zij gaan samenwerken met werknemers met een vluchtelingenachtergrond.”

Zou je anderen adviseren de Harrie Helpt Statushouders-training te volgen?

“Ja, iedereen kan immers een Harrie worden. Jong, oud en ongeacht opleidingsniveau. De “ideale Harrie” bestaat dan ook niet, maar je moet als Harrie empathisch en onbevooroordeeld zijn en geen gedachten van zichzelf projecteren op situaties of degene die hij of zij op de werkvloer begeleidt. Het leuke aan Harrie zijn, is dat het veel voldoening geeft. Het voelt goed om als werkgever je steentje bij te dragen aan het (werk)geluk van een ander, en het inclusiever maken van de arbeidsmarkt.”

Tilburg University

Tilburg University hecht belang aan een diverse en inclusieve samenstelling van haar personeelsbestand en wil daarmee aan haar missie ‘Understanding Society’ voldoen. De universiteit werkt zorgvuldig aan duurzame banen op maat en aan een inclusief werkklimaat dat maatschappelijk ondernemen in de breedste zin van het woord mogelijk maakt.

Werkzaam bij Tilburg University: 36 collega’s met een arbeidsbeperking, 10 Harries, 2 statushouders (vast dienstverband) en 2 Statushouder-Harries

Vanaf eind 2017 is er een samenwerking tussen Tilburg University en de gemeente Tilburg om voor statushouders stages en werkervaringsplekken bij de universiteit te creëren. Hiermee wil de universiteit en de gemeente de kansen op integratie en werk voor deze doelgroep helpen te vergroten. Daarnaast biedt Tilburg University speciaal voor statushouders een academische pre-bachelor aan, met als doel hoogopgeleide statushouders voor te bereiden op het wetenschappelijke onderwijs in Nederland.

Harrie Statushouders wordt gesteund door Instituut Gak als onderdeel van het programma ‘Een nieuw bestaan een nieuwe baan’.

Wil jij ook bijdragen aan een positieve, inclusieve werkvloer voor statushouders binnen jouw organisatie? Vraag dan hier een Harrie Helpt Statushouders-training aan!