Fulltime stage amper te combineren met bijbaan: ‘Jong’ CNV en ISO starten petitie voor verplichte stagevergoeding

Als het aan CNV Jongeren, Probeer de Bond van CNV Vakmensen en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) ligt, komt er zo snel mogelijk een verplichte stagevergoeding. Om hun boodschap kracht bij te zetten, zijn ze vandaag een gezamenlijke handtekeningenactie gestart.

Met de petitie vragen de vakbond en studentenorganisatie bovendien steun om de stagevergoedingen in het mbo, hbo en wo gelijk te trekken én om de rechten en plichten van stagiairs op te nemen in stageovereenkomsten. CNV Jongeren-voorzitter Justine Feitsma: ‘Een stagevergoeding is geen overbodige luxe in een tijd waarin de kosten exponentieel toenemen.’ ISO-voorzitter Terri van der Velden vult aan: ‘Een fulltime stage is amper te combineren met een bijbaan, waardoor veel studenten hun inkomsten zien wegvallen zodra ze stage moeten lopen. Daarom is een verplichte passende vergoeding op zijn plaats.’

Helft krijgt geen vergoeding

Vorig jaar bleek uit onderzoek van ResearchNed in opdracht van het ISO dat bijna de helft van de studenten in het hoger onderwijs geen stagevergoeding kreeg. In de sectoren waar de meeste stages worden gelopen, het onderwijs en de gezondheidszorg, ontvingen studenten zelfs het minst vaak een vergoeding. Volgens Belle Tonk van Probeer de Bond zijn stagiairs overgeleverd aan de welwillendheid van hun werkgever. ‘Juist in deze krappe arbeidsmarkt zouden werkgevers alles op alles moeten zetten om stagiairs aan te trekken en ze goed te behandelen, zodat ze wellicht na hun diploma terugkomen.’ Ook bestaande cao’s helpen studenten vaak niet uit de brand. Uit een intern onderzoek van CNV blijkt dat in slechts 7% van alle cao’s stagevergoedingen worden genoemd.

Alle studenten gelijk behandelen

CNV en ISO pleiten daarom niet alleen voor de invoering van een verplichte minimumvergoeding voor stagiairs, ook vragen ze in de petitie aandacht voor gelijke behandeling van mbo-, hbo- en wo-studenten. Justine Feitsma van CNV Jongeren: ‘We zien dat mbo-studenten over het algemeen helemaal geen of een veel lagere stagevergoeding krijgen. Dit vinden wij kwalijk, want een stagiair is een stagiair. Ze leveren allemaal een bijdrage aan het bedrijf, lopen allemaal inkomsten mis en horen dan ook gelijk behandeld te worden.’

Rechten en plichten vastleggen in stageovereenkomst

Het ISO-onderzoek van vorig jaar toonde bovendien aan dat veel stagiairs niet op de hoogte zijn van hun rechten en plichten. Probeer de Bond ondersteunt studenten hier weliswaar bij, maar kan de informatiekloof niet volledig dichten. Tonk: ‘De rechten en plichten van stagiairs moeten worden vastgesteld in een stageovereenkomst. Dan weten studenten en werkgever waar ze aan toe zijn en kunnen ze elkaar verantwoordelijk houden als er van afspraken wordt afgeweken.’