Eindevent MZ LAB Rijk: veel waardevolle adviezen


Afgelopen donderdag kwamen de deelnemers aan MZ LAB Rijk voor de laatste keer samen tijdens het eindevent bij De Stadstuin in Utrecht. De avond werd geopend door Peter Wulms van het A+O fonds Rijk. Lenneke Molenaar (CNV) blikte vervolgens terug op MZ LAB Rijk 1 en deelde hoe de adviezen die uit het project naar voren zijn gekomen, in de praktijk zijn gebracht. Zo is Rijkswaterstaat aan de slag gegaan met de Jory Duty en TindOR adviezen en vertelde de secretaris van de DOR van OCW, René Daane, hoe OCW Jory Duty heeft omarmd en met succes heeft ingevoerd. Een en al lof over de resultaten van MZ LAB Rijk!

Tijdens de terugblik met de deelnemers bleek hoeveel ze van de masterclasses hebben geleerd en hoe ze hun beeld van de OR – eerst stoffig en slecht – hebben bijgesteld door de kennis die ze er over hebben opgedaan. Tot slot presenteerden ze hun eigen adviezen om medezeggenschap op drie manieren te vernieuwen. Deze adviezen zijn ook verzameld in een boekje dat werd overhandigd aan Peter Wulms.

Deelnemers gaven achteraf aan dat ze er nooit eerder bij stil hebben gestaan hoeveel je kan betekenen voor de medezeggenschap en andersom. Een aantal lieten al weten graag in de OR te willen of op een andere manier betrokken te blijven.

Download hier het adviesboekje en lees meer over het MZ LAB op www.mzlab.nl!