Doen is het beste denken!

De Arnhemse werkgevers slaan de handen ineen om de banenafspraak te realiseren. De informatiemiddag stond in het teken van het uitwisselen van kennis en ervaringen over werken met mensen met een beperking.

In Arnhem zijn er veel enthousiaste werkgevers die graag mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans willen geven. Met het motto “doen is het beste denken” werden er concrete handvatten gegeven hoe we deze mensen het best kunnen bereiken en begeleiden.

Namens CNV Jongeren waren Lianne Ketelaar, ervaringsdeskundige en projectassistent, en Erik Rouw, directeur, hierbij aanwezig. Lianne en Erik gaven een workshop over het project Harrie en gingen in op de inhoud van de training. Met de interactieve bijeenkomst werden kenmerken, vooroordelen, moeilijkheden maar vooral ook mogelijkheden en oplossingen bedacht over hoe we mensen met een arbeidshandicap beter kunnen begeleiden. Tijdens de tweedaagse Harrie-training komen al deze elementen aan bod.

De Arnhemse wethouder van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sloot de dag af. In het kader van de “Dag van de 1000 voorbeelden” kreeg iedere deelnemer een leuk aandenken en was er een afsluitende netwerkborrel.