‘De Realisten vroegen zich af of ze niet teveel gepamperd worden’ | Mind the Gap in het Inclusief Magazine

Vandaag is het vierde nummer van het Inclusief Magazine door Samen voor een Baan gepresenteerd. Daarin vertellen wij meer over ons pilot-project Mind the Gap. De overstap van speciaal onderwijs naar de arbeidsmarkt is voor jongeren namelijk lastig, en al helemaal voor jongeren met een beperking. Met Mind the Gap onderzochten we afgelopen jaar in Arnhem hoe werkgevers, scholen en jongeren zich beter kunnen voorbereiden op de overstap naar regulier onderwijs of een baan. De uitkomst was verrassend!

In het interview komen oud-projectleider Marjolein Beishuizen en een aantal Realisten aan het woord. Klik hier of op de afbeelding hieronder om het artikel te lezen.

Mind the gap in 2023

Om het ‘gat’ tussen speciaal onderwijs en vervolgonderwijs of arbeidsmarkt te dichten ontwikkelden we aan het eind van de pilot het Vijfpuntenplan voor professionals in het VSO/PRO.  En dat nemen we mee richting het vervolgproject dat in 2023 start! Wil jij hier als organisatie aan meedoen? Binnenkort vind je meer informatie op onze website. Wil je alvast in contact komen met ons? Stuur dan een mail naar info@cnvjongeren.nl.

Inclusief Magazine

Binnenkort is het gehele Inclusief Magazine beschikbaar via www.samenvooreenbaannetwerk.nl. Wil je alvast een aantal exemplaren reserveren? Stuur dan een mail naar info@samenvooreenbaannetwerk.nl. Samen voor een Baan netwerk is het nieuwe inclusief werkgeversnetwerk van en voor inclusieve werkgevers in de regio Midden-Gelderland. Het netwerk is een gezamenlijk initiatief van Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland, Scalabor, UWV en stichting Inclusief Midden-Gelderland.