CNV-voorzitter Maurice Limmen over pensioenen

CNV-voorzitter Maurice Limmen over pensioenen

Wat is de inzet van het CNV voor het pensioenstelsel?

Al een flinke tijd praten vakbonden en werkgevers met elkaar over de toekomst van onze pensioenen. Wat is er aan de hand? Veel pensioenen stijgen al langere tijd niet mee met de prijzen. Sommige pensioenen zijn zelfs verlaagd. Veel mensen zijn hiervan geschrokken en het vertrouwen in de toekomst van onze pensioenen daalt. Verder weet iedereen dat de AOW-leeftijd stijgt. Veel mensen vragen zich af of ze wel gezond kunnen blijven doorwerken tot die hogere AOW-leeftijd. Ook groeit het aantal mensen dat wel werkt, maar onvoldoende of een slecht pensioen opbouwt. Bijvoorbeeld mensen zonder vast werk of die werken als zelfstandige. Voor al deze problemen zoeken vakbonden en werkgevers nu samen naar oplossingen.

Graag vertel ik u hoe het CNV deze problemen wil oplossen. Allereerst: goed om te weten is dat uw oudedagsvoorziening uit twee delen bestaat, namelijk aan de ene kant uit AOW en aan de andere kant uit pensioen. Je krijgt pensioen dat je hebt opgebouwd bij een pensioenfonds. AOW ontvang je van de overheid. De mensen die nu werken betalen via de belasting en premies de AOW. Voor het pensioen van je pensioenfonds leggen jij en je werkgever geld in bij je pensioenfonds zolang je werkt.

AOW-leeftijd

Een ding is voor het CNV glashelder: de AOW-leeftijd stijgt veel te snel. We snappen de zorgen van onze leden hierover ontzettend goed. Zo kan het niet langer. Mensen kunnen zich hier niet goed meer op voorbereiden. Daarnaast vragen veel mensen zich terecht af of ze hun werk zo lang nog wel gezond kunnen volhouden.

Tegelijkertijd weten we ook dat we gemiddeld steeds langer leven. In 2010 zijn er daarom afspraken gemaakt dat de AOW-leeftijd geleidelijk meestijgt met de levensverwachting. Dat zou gebeuren in een rustig tempo. Maar de politiek heeft vervolgens besloten dat de AOW-leeftijd sneller moest stijgen. Veel te snel wat het CNV betreft. Het CNV eist dat hier wat aan gedaan wordt. Daarnaast vindt het CNV dat iedereen gezond de AOW-leeftijd moet kunnen halen. Ook daar moeten goede afspraken over worden gemaakt.

Solidair stelsel

De meeste mensen die werken, bouwen verplicht pensioen op bij een pensioenfonds. Het grote voordeel van samen pensioen opbouwen is dat je met elkaar kosten en risico`s kunt delen. Samen delen betekent meer pensioen voor iedereen, een solidair stelsel. Het CNV wil dat deze manier van samen pensioen opbouwen ook in de toekomst blijft bestaan.
Ook willen wij dat de pensioenen heel snel weer meegaan met de prijzen, zodat pensioenen niet in waarde dalen. Verder vinden wij dat niemand, die nu pensioen opbouwt bij een pensioenfonds, straks minder pensioen mag krijgen. Ook niet als de overheid zou besluiten om ons pensioenstelsel te veranderen. Voorstellen voor een nieuw pensioenstelsel moeten vooraf dus zorgvuldig worden doorgerekend. Het CNV wil namelijk niet dat er pech- en gelukgeneraties ontstaan, maar wil een goed pensioen voor iedereen.
Iedereen doet mee

Het CNV vindt dat iedereen een goed pensioen moet opbouwen. Dus ook bijvoorbeeld mensen die werken als zelfstandige. Voor deze mensen moeten er echt goede afspraken komen, want ook zij moeten een fatsoenlijk pensioen kunnen opbouwen.

Hoe verder?

In de media hoort u geregeld berichten over de stand van zaken van het pensioenoverleg tussen werkgevers en werknemers. Op dit moment is de stand van zaken dat partijen er nog niet uit zijn met elkaar. In de gesprekken tussen werknemers, werkgevers en overheid, blijft het CNV zich hard maken voor een goed pensioen voor iedereen. Voor het CNV is het heel belangrijk dat er duidelijke afspraken gemaakt worden over de gehele oudedagsvoorziening: dus over de AOW én het pensioen. Dat betekent een fatsoenlijke AOW-leeftijd én een goed pensioenenstelsel waarin pensioenen kunnen meestijgen met de prijzen en waarin we samen en solidair pensioen opbouwen. Pas als we goede afspraken kunnen maken over al deze zaken, komt er wat het CNV betreft een akkoord. En minstens zo belangrijk: een mogelijk pensioenakkoord is er pas als de leden geraadpleegd zijn, en ergens ‘ja’ tegen zeggen.

Hartelijke groet,

Maurice Limmen – Voorzitter CNV