CNV start petitie voor meer zekerheid op de Nederlandse arbeidsmarkt

CNV start petitie voor meer zekerheid op de Nederlandse arbeidsmarkt

Het CNV start een petitie tegen de plannen van het kabinet voor de arbeidsmarkt, die werknemers onzeker maken. Het kabinetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zorgt er voor dat mensen sneller ontslagen kunnen worden en het aantal flexbanen in Nederland niet zal verminderen. De Tweede Kamer beslist in het najaar over het voorstel. Het CNV komt daarom in actie en zal de Kamer en de minister de petitie aanbieden om hen met een krachtig signaal op andere gedachten te brengen.

Het CNV is van mening dat het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans niet brengt wat zij belooft maar dat zij de arbeidsmarkt juist verder in disbalans brengt. Door het kabinetsvoorstel wordt de doorgeschoten flexibilisering op de arbeidsmarkt niet aangepakt maar juist aangejaagd. De oneerlijke kostenconcurrentie tussen vast en flexibel werk wordt niet opgelost. Het vaste contract wordt onzekerder en flexwerkers worden niet beter beschermd. Dat leidt tot meer onzekerheid voor werkend Nederland.

Zo regelt de WAB dat mensen niet eerder een vast contract krijgen, maar makkelijker ontslagen kunnen worden. Werkgevers kunnen ontslaggronden combineren en de transitievergoeding die ze moeten betalen bij het beëindigen van een lang dienstverband van een werknemer wordt lager. Daarbij wordt de proeftijd waarna iemand moet worden aangenomen verlengd van 2 naar 5 maanden en mogen werkgevers drie keer achter elkaar een tijdelijke contract aanbieden. Meer onzekerheid voor de werknemer dus.

Een ander kritiekpunt van het CNV op de voornemens van het kabinet, is dat de disbalans tussen vast werk en zzp-schap onvoldoende wordt hersteld. Het voorstel voor de WAB laat dit thema liggen. En ook de andere plannen van het kabinet schieten op dit onderwerp tekort. Daardoor blijft het kostenverschil tussen vaste werknemers en zzp’ers onopgelost en blijft gelden dat zelfstandigen veel minder beschermd zijn tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Deze wet lost het structurele probleem van de doorgeschoten flexibilisering niet op. Terwijl dat hard nodig is, want Nederland is kampioen flexwerk van Europa, met bijna een derde van de werknemers in een flexbaan. Flexwerk maakt mensen onzeker en drukt de lonen en brengt de hele arbeidsmarkt in disbalans.

Werkend Nederland verdient meer zekerheid. Door meer zekerheid over werk leg je het benodigde fundament waarmee mensen de toekomst écht met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Meer en zekerder banen moet de norm zijn. Dat is goed voor iedereen in Nederland.

De tijd is daar nu rijp voor: dus teken de petitie van het CNV, voor méér zekerheid voor werkend Nederland.